20 липня, 2019

Порівняння гендерних розривів в Грузії, Молдови та України: Попередній кількісний аналіз даних з гендерних питань

4 липня 2019
56
Завантажити у форматі: PDF (1,3 МБ)

У статті досліджуються різні типи гендерних розривів, які існують у сприйнятті та участі молдовських, грузинських та українських громадян у політичній, соціальній та економічній сферах. Метою цього попереднього дослідження є не лише аналіз гендерних відмінностей між трьома східноєвропейськими країнами, які уклали угоди про асоціацію (УА) з ЄС, але й порівняння їхніх показників з даними вибраної групи країн ЄС. Ця робота показала, що в той час, коли в трьох країнах УА можна виявити низку істотних гендерних розривів, у багатьох випадках вони істотно не відрізняються від гендерних відмінностей в країнах ЄС.

Читайте також:

Більш конкретно, з попереднього кількісного аналізу можна зробити такі ключові висновки:

  • Усі громадяни в трьох країнах УА, які ми досліджували, відносно задоволені рівнем гендерної рівності у своїх країнах, особливо в порівнянні з іншими нагальними проблемами, такими як корупція або неналежне управління. Жінки, однак, задоволені меншою мірою, ніж чоловіки, але в більшості випадків різниця незначна, і не лише в питаннях гендерної рівності, а також щодо інших демократичних цінностей, таких як вільні і чесні вибори, соціальна справедливість або рівні права.
  • Жінки в трьох країнах УА, як правило, піклуються більше, ніж чоловіки, про проблеми, які безпосередньо впливають на домогосподарства: низький рівень життя, бідність, висока вартість житла або доступність медичної допомоги. Ці сфери є також тими, в яких жінки прагнуть більшої підтримки зі сторони ЄС.
  • Всі три країни УА мають високий рівень гендерної рівності в двох основних сферах: доступ до освіти та державних закладів ситеми охорони здоров’я. І ​​в цьому аспекті їх можна порівняти з країнами-членами ЄС. Проте, у сфері політичного представництва показники не такі високі.
  • В цілому, гендерні розриви в оплаті праці, як для подібної роботи, так і з точки зору загальної середньої заробітної плати, є значними як у групі країн УА, так і в групі країн ЄС, використаній для порівняння. З точки зору участі в офіційній зайнятості, жінки в країнах УА не тільки менш активні, ніж їхні колеги-чоловіки, але й є такими у порівнянні з жінками країн ЄС. Крім того, жінки в країнах УА значно менше зайняті на умовах неповного робочого часу, ніж жінки в країнах ЄС.
  • Всі три країни УА, як і група країн ЄС, яку використали для порівняння, стикаються із значними галузевими гендерними відмінностями як у вищій освіті, так і в офіційній зайнятості. При цьому жінки надають перевагу соціальному сектору, тоді як чоловіки переважно працюють і займаються дослідженнями у сферах, пов’язаних з промисловістю.
4 липня 2019
Завантажити у форматі: PDF (1,3 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Матеріали по темі
Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України
Дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» було виконано у 2018 – початку 2019 рр. за підтримки Heinrich Böll Foundation, Бюро Київ – Україна Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» з метою виявлення найбільш актуальних гендерних проблем у сфері працевлаштування в енергетичному секторі України та пошуку можливих шляхів їх вирішення для забезпечення сталого і соціально справедливого розвитку української енергетики. Партнерами дослідження виступили ГО «Жіночий енергетичний клуб України» та Офіс Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.
Українські чоловіки про фемінізм
Що таке гендерна рівність? Як боротися з стереотипами? Чому права жінок важливі для вас — чоловіків? 
Українські чоловіки про фемінізм
Що таке ґендерна рівність? Як боротися з стереотипами? Чому права жінок важливі для вас — чоловіків? 
Чинники подолання «cкляної стелі» в бізнесі в Україні
У статті розглянуто теоретичні засади перешкод на кар’єрному шляху жінок у сфері бізнесу, гендерної сегрегації ринку праці. Вивчено міжнародний досвід у подоланні явища «скляної стелі». Емпірична частина статті містить аналіз та концептуалізацію чинників подолання «скляної стелі» жінками в бізнесі в Україні на основі результатів напівструктурованих фокусованих інтерв’ю.
"Небезпечні зв'язки": націоналізм і фемінізм в Україні
У статті авторка аналізує інтелектуальну продукцію чотирьох українських центрів гендерних досліджень, щоб показати, як ставляться різні школи фемінізму до дискурсу націоналізму та "відродження нації", яку роль вони вбачають для себе у процесах націєтворення і як реагують на проблему "незавершеної" і "розмитої" української національної ідентичності. Дослідниця намагається відійти від від поширеного підходу до націоналізму як ідеології, що маніпулює інтересами жінок, і розглядає проблему з іншого боку: як різні напрями українського фемінізму беруть участь у "винайденні" української нації, у визначенні її нових меж, у формуванні колективної пам'яті та національної ідентичності. 
Виставка "Безстрашні: вони творять фемінізм в Україні" Частина І
Виставка «БЕЗСТРАШНІ. Частина І» — це візуальний образ кола однодумиць, віртуальний круглий стіл. Ці жінки, які стояли біля витоків фемінізму в Україні, не боялися йти проти загальноприйнятих норм і неписаних правил. Простір, у якому була представлена виставка — Creative Women Space — пронизаний ідеєю жіночої солідарності, лідерства та проактивності. «Безстрашні» спонукають до рефлексії: яка моя роль у творенні фемінізму в своєму середовищі, громаді, країні? Що б я зробила, якби не боялася Виставка спонукає до рефлексії: Яка моя роль в творенні фемінізму у своєму середовищі, громаді, країні? Що б я зробила, якби не боялася?
Гендерна парадигма освітнього простору
Перший номер журналу "Гендерна парадигма освітнього простору" (2015). 
Інтерв’ю з Ларисою Кобелянською про результати гендерних проектів в Україні
Лариса Кобелянська[1] — кандидатка філософських наук, доцентка, експертка й дослідниця з гендерних питань, консультантка міжнародних проектів. Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ступінь кандидатки філософських наук здобула в Інституті філософії НАН України. Викладала в Українському транспортному університеті, Дніпровському гірничому інституті, працювала в Академії наук України. Заступниця віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України (2012–2013).
Як українські медіа здавали тест "яке ти 8 березня"?
Матеріал було розміщено за згоди Інституту масової інформації (ІМІ), де його було опубліковано вперше. 
Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні: теорія та практика
Сьогодні політика гендерної рівності є важливим чинником глобального розвитку і фундаментальним правом людини. Більшість урядів узяли на себе зобов’язання щодо досягнення цілей гендерної рівності і впровадження гендерних аспектів у державну політику. З цією метою були створені численні інструменти і підходи. Починаючи з 1995 року ряд міжнародних організацій та інституцій, зокрема Фонд розвитку для жінок ООН (ЮНІФЕМ, зараз ООН Жінки), Програма розвитку ООН (ПРООН), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) та інші, виступили ініціаторами інтегрування гендерного підходу до бюджетів і таким чином сприяли розвитку концепції і стратегії гендерно-орієнтованого бюджетування (ГОБ).