29 червня, 2022

Організації та ініціативи

Професійні жіночі асоціації та підтримка жіночого підприємництва
Жінки допомагають жінкам розвиватися. Професійні асоціації гуртують однодумиць і допомагають у кар’єрному зростанні, а проєкти підтримки жіночого підприємництва пропонують семінари, тренінги, бізнес-консультації та навчальні візити.
Кризові центри
Кризові центри, що надають притулок, а також психологічну, соціальну, юридичну допомогу постраждалим від насильства. 
Культурні проекти й події
Проекти й події у сфері культури, де торкаються понять "гендер" та "фемінізм". 
Фейсбук-сторінки та спільноти
Групи й сторінки в мережі Фейсбук, у яких відбувається інформування чи обмін думками на феміністичну й гендерну тематику. 
Академічні центри гендерних досліджень
Гуртки, кафедри та центри гендерних досліджень при університетах України, а також академічні спільноти, що фокусуються на дослідженні гендерної проблематики. 
Університетські програми
Освітні програми на здобуття освітнього рівня "магістр" в Україні за спеціальністю "Гендерні студії". 
Фонди
Неурядові неприбуткові організації, що здійснюють просвітницьку діяльність і популяризують ідеї створення демократичного суспільства, в якому всі громадяни й громадянки мають однакові права й свободи й не зазнають утисків через стать чи гендерну ідентифікацію.
Ініціативні групи
Ініціативні групи, діяльність яких забезпечує рівність прав і можливостей громадянок і громадян України, незалежно від ознак статі чи гендеру. 
Видання
Електронні ресурси й друковані журнали, що в рамках своєї діяльності інформують читачок і читачів про теми фемінізму й гендеру. 
Громадські організації
Перелік добровільних об'єднань громадян, створених з метою поширення ідей рівноправ'я, свободи й інклюзивності та сприяння розвитку демократії і толерантності в українському суспільстві.