16 квітня, 2024

Академічні центри гендерних досліджень

25 червня 2018
Поширити в Telegram
3965

Українська асоціація дослідників жіночої історії

Українська Асоціація Дослідників Жіночої Історії (УАДЖІ) була заснована восени 2010 групою науковиць і науковців, чиї дослідницькі та викладацькі інтереси значною мірою зосереджені у ділянці жіночої та гендерної історії. Головною метою діяльності асоціації є інституціоналізація жіночої/гендерної історії у науково-освітньому просторі України та інтеграція гендерного підходу у дослідження минулого і викладання історії. Веб-сторінка Асоціації інформує про діяльність УАДЖІ, а також надає актуальну інформацію про наукові події (конференції, семінари, публічні лекції тощо), можливості для додаткової оствіти та наукового розвитку (літні школи, стажування), ресурси для досліджень (проекти, гранти), що стосуються тематики жіночої та гендерної історії.Серед важливих завдань діяльності УАДЖІ – публікація сучасних досліджень та популяризація наукового доробку вітчизняних вчених у ділянці жіночої і гендерної історії.

Гурток наукового спрямування за інтересами студентів «Лінгвістичні гендерні дослідження» (КПІ ім. Сікорського)

Робота гуртка сприяє популяризації наукової діяльності серед студентської молоді та забезпечує сприятливі умови для розвитку та організації культурного дозвілля студентів та їх інтелектуальний розвиток у студентському середовищі. Крім того, участь у роботі гуртка надає можливість студентам поглибити знання з питань соціальної і лінгвістичної гендерної асиметрії, прояву андроцентризму в мові та мовленні та готує майбутніх фахівців та науковців до участі у різноманітних конкурсах студентських наукових робіт, у олімпіадах, змаганнях, конкурсах; сприяє обміну інформацією між молодими дослідниками за зазначеною тематикою.

Кафедра гендерних досліджень у Національному університеті "Острозька академія"

Кафедра гендерних досліджень була створена за наказом ректора від 1 жовтня 2010 р. № 37.Підґрунтям для організації кафедри стала перемога у Конкурсі на створення кафедр гендерних студій в університетах України, організованому Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні, що є спільним проектом Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та Програми розвитку ООН. Під час експертних консультацій з інституціоналізації гендерної освіти (м. Київ) члени кафедри отримали офіційне підтвердження на створення кафедри гендерних досліджень. Мета діяльності кафедри: висвітлення гендерної проблематики та її тлумачення у міждисциплінарному зрізі, запровадження гендерної паритетності у навчальний процес НаУ «ОА».

Український центр гендерної освіти НТУУ "КПІ"

Український Центр ґендерної освіти при НТУУ “КПІ” має багатий досвід співробітництва з ґендерної проблематики, зокрема, – з розробки та впровадження міжнародних програм та проектів, а також потужну ресурсну базу. Має досвід у організації та проведенні конкурсів наукових робіт за ґендерною тематикою і пропонує участь у організації та проведенні конференцій, колоквіумів, семінарів з питань гендеру та гендерної освіти, видавничій діяльності, а також обміні інформацією та досвідом з фахівцями та організаціями та освітніми закладами.
 

Українська гендерна мережа

Створена 2011 року як спільне поле для професійного спілкування: українських академічних дослідників гендеру, практикуючих експертів та аналітиків; гендерних дослідників з-поза меж України, для яких українська ситуація є предметом фахового вивчення. Працює на засадах інтелектуальної свободи, вільного неупередженого вивчення та відкритого інформаційного обміну. Зараз мережу адмініструє Київський інститут гендерних досліджень.

25 червня 2018
Поширити в Telegram
3965
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою