17 липня, 2018

Університетські програми

25 червня 2018
Освітні програми на здобуття освітнього рівня "магістр" в Україні за спеціальністю "Гендерні студії". 

Магістерська програма "Гендерні студії" в КНУ ім. Т. Шевченка

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з Лундським університетом (Швеція) в 2017-2018 навчальному році відкрив першу в Україні фахову магістерську програму підготовки дослідників гендерної проблематики у сучасному суспільстві. Магістерська програма зі спеціальності “Соціологія” за освітньою програмою “Гендерні студії” дає можливість оволодіти фаховими знаннями та навичками для проведення соціологічних досліджень, здійснення аналітики явищ та процесів, пов’язаних з гендерними відносинами. Гендерні студії є міждисциплінарним полем дослідження процесів соціальних змін сучасних суспільств, громад та родин, проблематики гендерних нерівностей, ключових елементів феміністичної та квір-теорії, практик громадського активізму. Програма спрямована на розширення компетентностей студентства в критичному та аналітичному мисленні, дискутування та оцінювання ключових положень соціальних теорій та результатів досліджень, опанування методами соціологічних досліджень гендерної проблематики та гендерної експертизи, оволодіння навичками створення та управління соціальними проектами з урахуванням гендерної рівності.

25 червня 2018
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Усі статті теми
Культурні проекти й події
Проекти й події у сфері культури, де торкаються понять "гендер" та "фемінізм". 
Фейсбук-сторінки та спільноти
Групи й сторінки в мережі Фейсбук, у яких відбувається інформування чи обмін думками на феміністичну й гендерну тематику. 
Академічні центри гендерних досліджень
Гуртки, кафедри та центри гендерних досліджень при університетах України, а також академічні спільноти, що фокусуються на дослідженні гендерної проблематики.