17 липня, 2018

Ініціативні групи

24 червня 2018
Ініціативні групи, діяльність яких забезпечує рівність прав і можливостей громадянок і громадян України, незалежно від ознак статі чи гендеру. 

рівні у кривому

Ініціативна група, створена з метою популяризації та сприяння гендерної рівності у місті Кривий Ріг.

Коаліція з протидії дискримінації в Україні

Всеукраїнська недержавна громадська правозахисна ініціатива, заснована шляхом підписання українськими неурядовими організаціями  спеціального Меморандуму 5 квітня 2011 року. Серед завдань Коаліції - сприяння прийняттю комплексного антидискримінаційного закону, що покликаний конкретизувати та розвинути нормативно-процесуальні основи протидії дискримінації в Україні, зокрема дискримінації за ознаками статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації. 

Індустріальний гендерний комітет з реклами

ІГКР проводить експертизу реклами на наявність дискримінації. Комітет розглядає скарги на дискримінаційну рекламу від громадян, а також надає експертні висновки за зверненням державних органів.У своїй роботі ІГКР спирається на Стандарт НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА РЕКЛАМА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ СОУ 21708654 -002-2011. Розуміючи, що реклама має значний вплив на суспільну свідомість, Стандарт підтримано фаховими асоціаціями маркетологів та рекламістів, провідними ґендерними організаціями та іншими асоціаціями, члени яких є замовниками реклами. 

24 червня 2018
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Усі статті теми
Культурні проекти й події
Проекти й події у сфері культури, де торкаються понять "гендер" та "фемінізм". 
Фейсбук-сторінки та спільноти
Групи й сторінки в мережі Фейсбук, у яких відбувається інформування чи обмін думками на феміністичну й гендерну тематику. 
Академічні центри гендерних досліджень
Гуртки, кафедри та центри гендерних досліджень при університетах України, а також академічні спільноти, що фокусуються на дослідженні гендерної проблематики.