23 квітня, 2024

Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику

2 липня 2018

Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику

До збірника зокрема ввійшли: «За яких умов можлива успішна гендерна політика? Інституційна модель дослідження і регулювання гендерних відносин у Швеції та в Україні»; «Міжнародні стандарти прав людини як вихідні засади гендерно-правової експертизи законодавства України»; "Гендерна «культура як ідеологія інтелектуалів»: соціокультурний підхід до гендерного аналізу в кількох частинах, назвах, прикладах, таблицях і додатках"; «Методика суспільно-географічного дослідження жіночого / чоловічого населення регіону (на прикладі Львівської області) і її прикладне значення для регіональної політики»; «Гендерна освіта у вищих технічних навчальних закладах»; «К вопросу о гендерных установках и гендерной компетентности учителей»; «Студенты и студентки о проблемах гендерного равенства: аналитический отчет по результатам социологического исследования» та інші.

© Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА».

Видано в рамках міжнародної програми «Наша нова Європа – Польща, Чехія, Україна, Словаччина / Жіноча політика і гендерна демократія».

Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ґендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику» / Упорядн. О. Плахотнік, Л. Гуслякова. — Х. : Райдер, 2009. — 120 стор.

Читайте також:

Завантажити у форматі: PDF (1.3 МБ)