25 червня, 2024

Методичний посібник «Гендерна політика в Україні»

2 липня 2018

Методичний посібник «Гендерна політика в Україні»

Видання містить офіційні тексти як самого Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», так і основних підзаконних нормативно-правових актів України з питань забезпечення гендерної рівності, що має сприяти розширенню доступу до інформації із проблематики рівних прав та можливостей, плідному співробітництву громадських організацій та органів влади й місцевого самоврядування, формуванню взаємної відповідальності держави та громадянського суспільства на шляху утвердження гендерної рівності в сучасній Україні.

Нормативно-законодавче забезпечення ґендерної рівності в Україні: Посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ.— Харків: Райдер, 2007.— 56 с.

Читайте також:

Завантажити у форматі: PDF (310 КБ)