16 червня, 2024

Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи

2 липня 2018

Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи

Видання присвячено актуальній на сьогодні проблемі запровадження в Україні позитивних дій як ефективного інструменту протидії дискримінації за ознакою статі. В роботі досліджуються проблеми методологічного обґрунтування позитивних дій та їх антидискримінаційного потенціалу; міжнародні стандарти, а також кращі практики іноземних держав щодо їх застосування; законодавчі засади запровадження позитивних дій в Україні. У посібнику визначаються нормативні вимоги до застосування позитивних дій, наводяться рекомендації з підготовки державних доповідей стосовно виконання державою зобов’язань за Конвенцією ООН із ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок у частині реалізації тимчасових соціальних закладів.

Христова Г. О., Кочемировська О. О. Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи. – Харків: Райдер, 2010. – 200 с.

Читайте також:
Завантажити у форматі: PDF (10.8 МБ)