16 квітня, 2024

Науково-практичний семінар «Ґендерні студії» у Луцькому педагогічному коледжі

14 лютого 2018
Поширити в Telegram
3163

Науково-практичний семінар «Ґендерні студії» у Луцькому педагогічному коледжі

До обговорення пропонуються такі питання:

  • Ґендерна теорія та ґендерна методологія.
  • Історичні та філософські виміри ґендеру.
  • Соціально-політичні та економічні виміри ґендеру.
  • Психолого-педагогічні виміри ґендеру.
  • Культурні та мовні виміри ґендеру.
  • Ґендерні аспекти інформаційно-комунікаційного простору.

Мова семінару: українська, англійська, польська.

За результатами науково-практичного семінару буде випущений збірник тез «Ґендерні студії» (після роботи семінару).

Для участі у семінарі потрібно до 20 березня 2017 р. в одному листі надіслати анкету учасника (зразок додається), копію квитанції про оплату і тези на адресу: lpksusp@ukr.net.

Збірник матеріалів конференції буде надіслано на адресу (домашню або службову), вказану Вами в анкеті.

Матеріали докторів наук публікуються безкоштовно.

Організаційний внесок 100 грн. (включає видачу збірника, сертифікат, розсилку збірника тез) просимо надсилати грошовим поштовим переказом на адресу: Чемерис Ірині Володимирівні, Луцький педагогічний коледж, просп. Волі, 36, 43010.

Призначення платежу: «П.І.Б. учасника, семінар».

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, учене звання, посада

Організація

Науковий керівник/-ця (для студентів/-ок, магістрів/-анток, аспірантів/-ок): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

Назва публікації

Адреса для надсилання збірника

E-mail

Контактні телефони

Вимоги до оформлення тезових повідомлень

Рукопис надсилається в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2003 та роздрукованому варіанті (завірений підписом автора/-ки) на адресу Оргкомітету. Текст тезових повідомлень (до 3 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором/-кою.

Назву тез потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч – прізвище та ім’я автора (навчальний заклад, місто). Після назви статті ‒ анотація (2-3 речення українською та англійською мовами та ключові слова ‒ кегль 12, інтервал 1). Основний текст рукопису друкується через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Посилання в тексті оформляється так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок («текст»). Тези мають містити такі положення:

– постановка наукової проблеми та її значення;

– короткий аналіз досліджень цієї проблеми;

– мета і завдання розвідки;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

– висновки.

Завершує тези Список використаної літератури, який подається в кінці рукопису за абеткою з дотриманням вимог діючого стандарту.

Тези, оформлені з порушенням вимог, розглядатися не будуть.

Зразок оформлення тез:

Оксана Друкачук,

Луцький педагогічний коледж,

м. Луцьк

ЖІНОЧІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЖІНОЧОГО РУХУ

У статті розкривається значення жіночих політичних партій у жіночому русі України, характеризується їхня роль у сучасному громадсько-політичному житті суспільства та світових процесах.

Ключові слова: жіночий рух, політичні партії, світовий процес.

The article reveals the importance of women's political parties in the women's movement in Ukraine and their in antemporary social and political life of society and the world processes is characterized.

Key words: women's movement, political parties, world process.

Текст тезових повідомлень.

Список використаної літератури

  1. Цокур О. Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи [Електронний ресурс] / О. Цокур, І. Іванова. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/330/. – Назва з екрана.
  2. Гоголь-Саврій М. В. Ґендерний підхід в системі освіти України як педагогічна проблема / М. В. Гоголь-Саврій // Наукові записки. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 5. – С. 147–152.
  3. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 664 с.

Контактна інформація:               43010, м. Луцьк, просп. Волі, 36

моб. тел.:

(066) 046 28 39; (097) 176 89 41 (Галина Єрко);

(095) 463 48 46 (Ірина Ковальчук)

Сайт: http://lpk.at.ua.

E-mail: lpksusp@ukr.net.

14 лютого 2018
Поширити в Telegram
3163
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою