19 липня, 2018

Петиція на підтримку антидискримінаційної експертизи підручників

22 червня 2018
На сайті Музею жіночої та гендерної історії з'явилося звернення до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко та Міністерки освіти й науки України Лілії Гриневич з проханням підтримати Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти “Освіта: гендерний вимір - 2021”, що передбачає антидискримінаційну експертизу. 

Підписати текст петиції можна залишивши свої дані в коментарях на цій сторінці. Нижче подано текст звернення. 

Пану Володимиру Гройсману, 
Прем’єр-міністру України

Пані Іванні Климпуш-Цинцадзе, 
Віці-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

Пані Катерині Левченко, 
Урядовій Уповноваженій з питань ґендерної політики

Пані Лілії Гриневич, 
Міністру освіти та науки України
 
МФО «Рівні можливості»

Звернення

Громадськість та експертне середовище висловлює підтримку Уряду у сфері впровадження політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та зусиллям держави в дотриманні прав людини  та протидії дискримінації.

Прийнято вкрай важливу Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Вперше за всю історію України Урядом розробляється Національний план дій з виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року. Відмінено наказ МОЗ, що обмежував перелік доступних для жінок професій та багато іншого. Всі ці дії беззаперечно наближують Україну до рівноправ’я та виконання взятих державою на себе міжнародних зобов’язань, зокрема в рамках виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Угоди про Асоціацію Україна - ЄС, Цілей сталого розвитку.

Україна вже тривалий час рухається у напрямі забезпечення в суспільстві рівних прав та можливостей. Це стало невід’ємною складовою національних зобов’язань, відображених, зокрема, у Законі «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків».

Утім, ми глибоко занепокоєні процесами, які активізуються в Україні щодо протидії політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ґендерній політиці. Зокрема, тим тиском, що вчиняється на Міністерство освіти і науки, та маніпуляціями навколо  антидискримінаційної експертизи.

Сама наявність такої експертизи демонструє, що Уряд та Міністерство освіти і науки поставили інтереси та потреби дитини в центр освітнього процесу. Антидискримінаційна експертиза дає можливість віднайти у підручниках (ілюстраціях, методичному матеріалі) вияви дискримінації за захищеними ознаками відповідно до статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, мова та ін.) та надати рекомендації щодо їх усунення. Вже, завдяки такій експертизі, було виявлено чимало просто недопустимих висловлювань – «негри», «жиди», «цигани». Зауважимо, що підручники, в яких були такі слова, готували до друку за державний кошт.

Наявність такої експертизи дає можливість державі Україна виконувати взяті на себе зобов’язання щодо ліквідації  всіх форм дискримінації щодо жінок та чоловіків, адже  усунення будь-якої стереотипної концепції ролі чоловіків і жінок на всіх рівнях і у всіх формах навчання сприятимуть досягненню цієї мети. У підручниках виявлено стереотипізацію, наприклад, зображення людей похилого віку виключно немічними або жінок виключно домогосподарками, зображення хлопчиків та дівчат у стереотипних ролях. Така стереотипізація формує уявлення, що про дітей можуть піклуватися лише жінки, а технічними професіями можуть займатися виключно чоловіки. До того ж в підручниках зовсім відсутні особи з інвалідністю, а  в Україні це  близько 6 % населення.

Цей підхід суперечить сучасним викликам та тенденціям, які свідчать про те, що для побудови економіки майбутнього, яка є динамічною та всеосяжною, ми повинні забезпечити рівні можливості для розвитку і реалізації кожної людини. Коли жінки/дівчата та чоловіки/хлопці у всій різноманітності не інтегровані, країна втрачає навички, ідеї та перспективи, які мають вирішальне значення для розвитку та використання нових можливостей. На сьогоднішній день існують розрахунки щодо економічних зисків від досягнення ґендерної рівності. Наприклад, за умов реалізації конкретних заходів щодо покращення ґендерної рівності в країнах Європейського Союзу, ВВП на душу населення збільшиться на 6,1 - 9,6%, що становитиме від 1,95 до 3,15 трлн євро до 2050 року. Це допоможе вирішити проблему бідності, соціального забезпечення, стійкого розвитку тощо.

Занепокоєння викликають активні напади та маніпуляції із терміном «ґендер» та «ґендерна рівність».  Антидискримінаційна експертиза МОН України спирається на законодавство України,   зокрема, визначення ґендерної рівності як рівного правового статусу жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації,  що дозволяє особам  обох статей   брати   рівну   участь   у  всіх  сферах  життєдіяльності суспільства (Закон  України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

На сьогоднішній день ґендерні студії складають потужну галузь знань, яка формується як міжнародним, так і національним середовищем експертів, дослідників, викладачів. Як і в кожній науці, в цій галузі напрацьований певний понятійний апарат, який не можна змінювати на догоду будь-кому. Наукові здобутки цієї галузі базуються на міждисциплінарних дослідженнях і відображають сучасні процеси і тенденції, які відбуваються в світі і в Україні.

Прикро, що антиґендерну політику активно підтримує Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, які мали би опікуватися душею кожної людини, а не намагатися вплинути на державну політику, розвиток освіти і науки. Слід нагадати про те, що Україна є світською державою, і церква і релігійні організації відокремлені від держави, а школа – від церкви (Ст.35 Конституції України). Формування духовних і моральних цінностей не є прерогативою якоїсь однієї релігії чи конфесії. Сьогодні цей процес спирається на досвід всього людства і базується на загальнолюдських цінностях. 

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне продовжувати впровадження політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі у сфері освіти та науки, зокрема, через проведення антидискримінаційної експертизи підручників, методичних матеріалів тощо, а також прийняти Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти “Освіта: гендерний вимір - 2021”, яка вже без зауважень пройшла урядовий комітет.

Організації та особи, що підтримують звернення:
Оксана Кисельова, президент КМГО «Інститут ліберального суспільства»
Тетяна Ісаєва, директорка Центру гендерної культури 

Якщо Ви підтримуєте звернення, залиште ваші дані у коментарях на цій сторінці

22 червня 2018
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Матеріали по темі
Матері на ринку праці
Формально законодавство України гарантує повну рівність громадян незалежно від їхньої статі. Проте на практиці більшість жінок стикаються з утисками прав, які особливо чітко помітні у трудовій сфері. Це виражається у нижчій заробітній платі, дискримінації при прийомі на роботу, незначних шансах отримати керівну посаду, різноманітних перешкодах для повноцінного розвитку кар’єри тощо. 
Трудове законодавство України: ґендерна експертиза
Пропоноване видання є складовою частиною ґендерної експертизи українського законодавства, що здійснюється вперше в рамках проекту ПРООН "Сприяння ґендерній рівності". В ньому висвітлюється забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у трудових правовідносинах, визначається дієвість правового впливу трудового законодавства України у цьому напрямі, розкривається процес утвердження ґендерного компонента основних прав і свобод людини при застосуванні найманої праці з огляду на демократизацію і гуманізацію правових засад життєдіяльності українського суспільства.
Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза
Автором проведено експертизу сімейного законодавства з позиції ґендерного бачення, яка є складовою частиною ґендерної експертизи системи українського законодавства, що здійснюється в рамках проекту ПРООН "Сприяння ґендерній рівності". Головну увагу приділено ґендерному аналізу законодавства, спрямованого на забезпечення ґендерної рівності у шлюбних відносинах, а також у відносинах між жінкою та чоловіком як батьками дитини.
Соціальне законодавство України: ґендерна експертиза.
Перша спроба ґендерного аналізу соціального законодавства України. Пропоноване видання є складовою частиною експертизи українського законодавства, що здійснюється в рамках проекту ПРООН «Сприяння ґендерній рівності». Гендерна рівність розглядається як одне з основних прав людини, визнане міжнародним співтовариством як фундаментальна цінність ХХІ століття. У виданні охарактеризовано становлення соціального права України як права соціального захисту людини і зосереджено увагу на положеннях, які відповідно до міжнародно-правових стандартів вимагають удосконалення у напрямі забезпечення гендерного паритету. 
Конституційне законодавство України: ґендерна експертиза.
Видання присвячене ґендерній експертизі конституційного законодавства України. Автором охарактеризовані національні організаційно-правові механізми забезпечення рівності прав, свобод та обов'язків чоловіка та жінки.
Міжнародне право: ґендерна експертиза
У виданні розкриваються об'єктивні процеси формування міжнародно-правового співробітництва щодо захисту прав жінок і утвердження гендерної рівності як специфічного напрямку міжнародного співробітництва з прав людини, висвітлюються міжнародно-правові принципи рівноправності жінок і чоловіків, правові засоби боротьби з дискримінацією щодо соціальних статей. Аналізуються міжнародно-правові зобов'язання України та показано їхнє значення для гендерного реформування національного законодавства. Акцентується увага на міжнародній правозахисній системі від гендерної дискримінації. 
Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади)
У даному виданні представлені концептуальні засади експертизи українського законодавства. Разом з тим у ньому зосереджена увага на ґендерному аналізі ряду галузей України: конституційного, соціального, трудового, медичного, освітянского, сімейного, житлового та міжнародного. Автори висловили ставлення до ґендерної і правової ситуації в Україні і визначили основні напрями щодо ґендерного вдосконалення чинного законодавства та новоутворень з проблем ґендерного права.
Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи
Вперше зроблено спробу обґрунтувати сутність, важливість та необхідність проведення ґендерної експертизи українського законодавства, розкрити її методологічні підходи та методичні засади, окреслити науковий інструментарій. Дається загальний аналіз спрямування ґендерної експертизи, визначається комплекс відповідних дій можливого ґендерного перетворення і новотворення в законодавстві. При цьому враховується європейський та міжнародний досвід.
Створення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони закордонних країн про гендерну рівність
У книзі розглянуто міжнародний досвід формування й втілення державної ґендерноїполітики. Зроблено спробу показати напрями й особливості формування й реалізації ґен-дерної політики і ґендерного права в різних країнах світу, особливо тих, де вони набули широкого втілення й значного розвитку. Найбільша увага зосереджена на процесах ґендерних перетворень в Україні. В книзі вміщено переклади законів з ґендерної рівності країн різних регіонів світу. Книга розрахована на спеціалістів різних галузей, які цікавляться ґендерним підходом до їх аналізу і визначенням перспектив розвитку, практиків, що займаються ґендерними перетвореннями в реальному житті, та всіх науковців, які розробляють актуальні проблеми сучасних ґендерних знань.
Гендерні перетворення в Україні
Видання підготовлене на основі дослідження, проведеного в межах виконання «Програми рівних можливостей», яку впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Автори дослі- дження мали на меті виявлення та аналіз нагальних ґендерних проблем, наявних в українському суспільстві, та розроблення окремих рекомендацій з їх розв’язання. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди ПРООН чи інших організацій та закладів системи ООН. При використанні матеріалів посилання на дослідження обов’язкове.