20 лютого, 2019

Петиція на підтримку антидискримінаційної експертизи підручників

22 червня 2018
На сайті Музею жіночої та гендерної історії з'явилося звернення до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко та Міністерки освіти й науки України Лілії Гриневич з проханням підтримати Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти “Освіта: гендерний вимір - 2021”, що передбачає антидискримінаційну експертизу. 

Підписати текст петиції можна залишивши свої дані в коментарях на цій сторінці. Нижче подано текст звернення. 

Пану Володимиру Гройсману, 
Прем’єр-міністру України

Пані Іванні Климпуш-Цинцадзе, 
Віці-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

Пані Катерині Левченко, 
Урядовій Уповноваженій з питань ґендерної політики

Пані Лілії Гриневич, 
Міністру освіти та науки України
 
МФО «Рівні можливості»

Звернення

Громадськість та експертне середовище висловлює підтримку Уряду у сфері впровадження політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та зусиллям держави в дотриманні прав людини  та протидії дискримінації.

Прийнято вкрай важливу Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Вперше за всю історію України Урядом розробляється Національний план дій з виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року. Відмінено наказ МОЗ, що обмежував перелік доступних для жінок професій та багато іншого. Всі ці дії беззаперечно наближують Україну до рівноправ’я та виконання взятих державою на себе міжнародних зобов’язань, зокрема в рамках виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Угоди про Асоціацію Україна - ЄС, Цілей сталого розвитку.

Україна вже тривалий час рухається у напрямі забезпечення в суспільстві рівних прав та можливостей. Це стало невід’ємною складовою національних зобов’язань, відображених, зокрема, у Законі «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків».

Утім, ми глибоко занепокоєні процесами, які активізуються в Україні щодо протидії політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ґендерній політиці. Зокрема, тим тиском, що вчиняється на Міністерство освіти і науки, та маніпуляціями навколо  антидискримінаційної експертизи.

Сама наявність такої експертизи демонструє, що Уряд та Міністерство освіти і науки поставили інтереси та потреби дитини в центр освітнього процесу. Антидискримінаційна експертиза дає можливість віднайти у підручниках (ілюстраціях, методичному матеріалі) вияви дискримінації за захищеними ознаками відповідно до статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, мова та ін.) та надати рекомендації щодо їх усунення. Вже, завдяки такій експертизі, було виявлено чимало просто недопустимих висловлювань – «негри», «жиди», «цигани». Зауважимо, що підручники, в яких були такі слова, готували до друку за державний кошт.

Наявність такої експертизи дає можливість державі Україна виконувати взяті на себе зобов’язання щодо ліквідації  всіх форм дискримінації щодо жінок та чоловіків, адже  усунення будь-якої стереотипної концепції ролі чоловіків і жінок на всіх рівнях і у всіх формах навчання сприятимуть досягненню цієї мети. У підручниках виявлено стереотипізацію, наприклад, зображення людей похилого віку виключно немічними або жінок виключно домогосподарками, зображення хлопчиків та дівчат у стереотипних ролях. Така стереотипізація формує уявлення, що про дітей можуть піклуватися лише жінки, а технічними професіями можуть займатися виключно чоловіки. До того ж в підручниках зовсім відсутні особи з інвалідністю, а  в Україні це  близько 6 % населення.

Цей підхід суперечить сучасним викликам та тенденціям, які свідчать про те, що для побудови економіки майбутнього, яка є динамічною та всеосяжною, ми повинні забезпечити рівні можливості для розвитку і реалізації кожної людини. Коли жінки/дівчата та чоловіки/хлопці у всій різноманітності не інтегровані, країна втрачає навички, ідеї та перспективи, які мають вирішальне значення для розвитку та використання нових можливостей. На сьогоднішній день існують розрахунки щодо економічних зисків від досягнення ґендерної рівності. Наприклад, за умов реалізації конкретних заходів щодо покращення ґендерної рівності в країнах Європейського Союзу, ВВП на душу населення збільшиться на 6,1 - 9,6%, що становитиме від 1,95 до 3,15 трлн євро до 2050 року. Це допоможе вирішити проблему бідності, соціального забезпечення, стійкого розвитку тощо.

Занепокоєння викликають активні напади та маніпуляції із терміном «ґендер» та «ґендерна рівність».  Антидискримінаційна експертиза МОН України спирається на законодавство України,   зокрема, визначення ґендерної рівності як рівного правового статусу жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації,  що дозволяє особам  обох статей   брати   рівну   участь   у  всіх  сферах  життєдіяльності суспільства (Закон  України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

На сьогоднішній день ґендерні студії складають потужну галузь знань, яка формується як міжнародним, так і національним середовищем експертів, дослідників, викладачів. Як і в кожній науці, в цій галузі напрацьований певний понятійний апарат, який не можна змінювати на догоду будь-кому. Наукові здобутки цієї галузі базуються на міждисциплінарних дослідженнях і відображають сучасні процеси і тенденції, які відбуваються в світі і в Україні.

Прикро, що антиґендерну політику активно підтримує Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, які мали би опікуватися душею кожної людини, а не намагатися вплинути на державну політику, розвиток освіти і науки. Слід нагадати про те, що Україна є світською державою, і церква і релігійні організації відокремлені від держави, а школа – від церкви (Ст.35 Конституції України). Формування духовних і моральних цінностей не є прерогативою якоїсь однієї релігії чи конфесії. Сьогодні цей процес спирається на досвід всього людства і базується на загальнолюдських цінностях. 

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне продовжувати впровадження політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі у сфері освіти та науки, зокрема, через проведення антидискримінаційної експертизи підручників, методичних матеріалів тощо, а також прийняти Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти “Освіта: гендерний вимір - 2021”, яка вже без зауважень пройшла урядовий комітет.

Організації та особи, що підтримують звернення:
Оксана Кисельова, президент КМГО «Інститут ліберального суспільства»
Тетяна Ісаєва, директорка Центру гендерної культури 

Якщо Ви підтримуєте звернення, залиште ваші дані у коментарях на цій сторінці

22 червня 2018
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Матеріали по темі
Гендерний посібник
18 грудня 2018 року в Києві відбулася панельна дискусія «Як впроваджувати гендерний підхід в роботу сервісних інституцій?». Під час заходу було презентовано посібник «Інтегрування гендерного підходу в роботі Центрів надання адміністративних послуг». Гендерний посібник - це збірник концептуальних принципів та практичних рекомендацій щодо інтегрування комплексного гендерного підходу у роботу ЦНАП.
«Хто їм не дає?»: усе про перешкоди для жінок у політиці
«Так будь ласка! Хто їм не дає?» — такі заяви часто можна почути і від чоловіків у владі, і від інших громадян. Ідеться про участь жінок у політиці. Якщо розбиратися в деталях, виявиться, що жінки стикаються з безліччю перешкод, які геть не знайомі чоловікам. Тут і суспільні упередження, і більша зайнятість по догляду за дітьми, і менші фінансові ресурси, і високий рівень насильства й агресії. І так складний політичний шлях для жінок ще в багато разів ускладнюється. Що з цим можна зробити і, головне, навіщо? Крім пропорційного представництва інтересів жінок (54 % населення), збільшення кількості жінок у політиці істотно покращує економічну ситуацію. Як, чому і як цього досягти — у статті докторки економічних наук Любові Жарової.
Другий Український Жіночий Конгрес очима феміністичної редакції
7-8 грудня в Києві відбувся Другий український Жіночий Конгрес. Ми, певна річ, не могли пропустити цю подію й не розповісти вам про неї з перспективи феміністичної редакції.
Прощавай, «клуб білих чоловіків за 40»: як людське розмаїття збільшує прибутки в інвестиційному бізнесі
Компанії, які дбають про розмаїття команди, зокрема в керівництві, мають більше шансів покращити свої позиції на ринку. Тому не дивно, що гендерна рівність починає цікавити дедалі ширші кола. Коли йдеться про фінансовий бік питання, скептики замовкають. Сьомого вересня 2018 року в Києві відбулася унікальна подія — перший Форум із соціокультурного різноманіття, організований Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. На Форумі представники і представниці світу інвестицій, фінансів та IT із 15 країн світу поділилися досвідом того, як свідома відмова від «чоловічого клубу» на рівні ухвалення рішень підвищує продуктивність організацій, та дискутували про те, що заважає жінкам підніматися кар’єрними сходами.
Жінок — у політику!
Політичні рішення залежать від наявних знань, а фокус уваги — від повсякденного досвіду. Досвід чоловіків і жінок відрізняється з огляду на закріплені в суспільстві гендерні ролі, тому рівне представництво обох статей в органах влади необхідне для гармонійного управління спільними справами. 5–10 % жінок у «чоловічій» політичній сфері змушені посміхатися на сексистські жарти і доводити, що вони «мужики». 30–40 % жінок становлять критичну масу, здатну змінити правила гри і винести нові питання й ідеї на публічне обговорення. Ми хочемо бачити вчетверо більше жінок у політиці, аніж тепер. Як цього досягнути — розповімо в матеріалах нової теми сезону. Запрошуємо до співпраці!
Гендерное равенство на выборных должностях: Шестиступенчатый план действий
Базовое исследование для разработки Руководства БДИПЧ ОБСЕ по содействию участию женщин в политических партиях. Данное исследование было проведено для Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в качестве основы проекта «Содействие участию женщин в деятельности политических партий». 
Практическое руководство по внедрению гендерных подходов
Пять лет тому назад гендерный мейнстриминг (внедрение гендерных подходов) стал сравнительно новой концепцией для стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. Активисты, политические деятели и законотворцы, которые не оставались равнодушными к необходимости обеспечить большую степень равенства между женщинами и мужчинами, добились определенных успехов в деле привлечения внимания к проблемам правового равенства женщин и включения этой тематики в политическую повестку дня , однако в вопросах практической интеграции гендерной перспективы во все сферы политической деятельности и принимаемые решения имело место значительное отставание. Это и стало основным стимулом для создания Практического Руководства по внедрению гендерных подходов.
Українська політика - іменник нежіночого роду?
У цій статті соціологиня Тамара Марценюк пробує дати відповідь на запитання: чому у Верховній Раді України протягом останніх двадцяти років ніколи не було хоча б 10% жінок? що заважає жінкам піднятися на найвищий щабель влади, адже вони мають не нижчий, аніж чоловіки, рівень освіти й однаковою мірою залучені до ринку праці, – у тому числі й до державної служби? Щоби відповісти на них, Тамара розглядає стан гендерних відносин у сфері політики на різних рівнях аналізу: міжнародному (порівняльному); локальному (української гендерної політики); партійному (ставлення українських партійних лідерів до питань інтеграції жінок на найвищі рівні влади); суспільному (громадська думка про участь жінок у політиці); активістському (залученість жіночих/феміністичних організацій до питань пропагування представництва жінок у політиці); • індивідуальному (на рівні окремих важливих політичних акторів чи акторок, зокрема, найвідомішої політикині України Юлії Тимошенко). Стаття написана за кілька місяців до виборів 2012 року. 
ФеменКемп 2018: Свобода-Рівність-Сестринство
З 16 по 24 липня відбувся ФеменКемп для дівчат віком від 18 до 22. Табір був організований ГО “ВІСЬ” в партнерстві з ГО «Центр «Жіночі перспективи» за підтримки  Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, МБФ «Український Жіночий фонд», Internews Network, Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА