23 вересня, 2020

Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів та насильства щодо жінок

17 жовтня 2018
Поширити в Telegram
2555
Завантажити у форматі: PDF (848 КБ)

Додаткові файли:
Suchasne_rozum_nnya_maskul_nnost_nforgarf_ka_0.pdf (4,7 МБ)

Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів та насильства щодо жінок

Читайте також:

Матеріали, висновки та рекомендації звіту не є відображенням офіційної позиції UNFPA або UK DFID.

Гендерна нерівність виступає одним із головних порушень прав людини, що виявляється в нерівних можливостях жінок і чоловіків у різних сферах суспільного життя, включаючи політичне представництво та участь у прийнятті рішень, економічні можливості та доступ до ресурсів, повноваження на рівні сім’ї та вразливість до дискримінації й насильства. Причини нерівного розподілу повноважень жінок і чоловіків слід шукати в патріархальних нормах, які закріплюють за представниками різних статей певні соціальні ролі та моделі поведінки, прийнятні для суспільства. У минулому визнання цих проблем та просування гендерної рівності сприймалося переважно як «жіноче питання», а гендерні програми зосереджувалися на покращанні становища жінок. Разом із тим, просування гендерної нерівності уможливлюється лише за умови зміни світоглядних настанов усіх громадян, тому протягом останніх десятиліть все ширше визнається необхідність залучення чоловіків до просування гендерної рівності, зокрема активної участі в заходах політики подолання та попередження гендерно зумовленого насильства.

Одним із шляхів започаткування дискусії щодо ролі чоловіків, їх обов’язків та потенціалу в просуванні гендерної рівності є дослідження культури маскулінності, в рамках якої визначаються та закріплюються пануючі ролі, моделі поведінки та ставлення чоловіків. Застосування такого підходу означає визнання, що процес формування чоловічої ідентичності перебуває під постійним тиском суспільства, яке вимагає відповідності поведінки певним настановам та очікуванням. Соціалізація чоловіків розпочинається в ранньому дитинстві та зазнає численних впливів, серед яких – особливості виховання та успадкований досвід подружніх стосунків у батьківській родині, шкільне середовище та стосунки з однолітками, відносини на ринку праці, інформаційне середовище та засоби масової інформації. Загальноприйнятні норми чоловічої поведінки визначають й певні соціальні очікування щодо рис характеру, настанов та способу життя сучасних чоловіків, які не завжди є сприятливими для їхнього соціального добробуту та якості життя. Зокрема, агресія та схильність до насильства часто сприймаються більшістю людей як негативні сторони чоловічої маскулінної ідентичності.

17 жовтня 2018
Поширити в Telegram
2555
Завантажити у форматі: PDF (848 КБ)

Додаткові файли:
Suchasne_rozum_nnya_maskul_nnost_nforgarf_ka_0.pdf (4,7 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Усі статті теми
Інтерв’ю з Ігорем Сердюком про історичні аспекти маскулінности в Україні
Ігор Сердюк — доктор історичних наук, професор кафедри історії в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, завідувач Центру історико-антропологічних досліджень ПНПУ. Співредактор історичного порталу historians.in.ua. Співорганізатор щорічної серії наукових заходів «Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава та серії публічних лекцій, присвячених проблемам фемінізму і гендерних студій.
Інтерв’ю з Іллею Стронґовським про феміністичне книговидання та поширення ідей гендерної рівности
Ілля Стронґовський — дизайнер, ілюстратор, власник студії «strng», співзасновник видавництва «Видавництво». Здобув популярність як один із найпомітніших представників покоління так званих «двотисячників». Займається літературою (поезія, переклад), культуртрегерством («Молода Республіка Поетів», окремі літературні акції).
Уривок із нової книги Тамари Марценюк «Захисники галактики»: влада і криза в чоловічому світі»
Якими чоловіки бачать себе і якими їх бачать інші, чого від них сподіваються і вимагають, за що засуджують і карають, як це позначається на можливостях самореалізації в суспільстві та загальній якості життя, як історично розвивалися уявлення про маскулінність і чому нині можемо говорити про кризу маскулінності — Тамара Марценюк пропонує відповіді на ці та багато інших запитань, спираючись на широку джерельну основу та власну дослідницьку роботу. Попри строгу систему викладу та численні посилання — як на академічні праці, так і на приклади з масової культури, зокрема список фільмів, рекомендованих до перегляду, — це не підручник, а радше захопливий довідник, що допоможе зорієнтуватися тим, для кого ця тема нова, і впорядкувати свої знання читачам, які цікавляться питаннями гендеру.