18 червня, 2024

Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі

13 березня 2018
Поширити в Telegram
4737
Завантажити у форматі: PDF (243 КБ)
Світлана Оксамитна
Докторка соціологічних наук, професорка кафедри соціології, деканка факультету соціальних наук і соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), наукова співробітниця відділу соціальних структур Інституту соціології академії наук України.

Відсутність в Україні фемінізму як поширено­ го світогляду, альтернативної теорії культури та со­ ціального руху, хоч як це дивно, супроводжується численними проявами феміністичної фобії, викрив­леного та вульгарного уявлення про феміністок і фе­мінізм як явище виключно західної культури і тому неприйнятне для українського суспільства.

Стаття присвячена результатам опитування громадської думки щодо економічних, політичних прав та соціальних ролей жінок у суспільстві, проведеного на зламі тисячо­ літь Gallup International в 60-ти країнах світу, включаючи Україну. Порівняльний аналіз свідчить про значну віддаленість українського суспільства від розвинених ліберально- демократичних країн щодо усталених ціннісно-нормативних уявлень як наслідки запро­ ваджуваної політики гендерної рівності.

Оксамитна С. Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі / С.Оксамитна // Наукові записки НаУКМА. – 2001. – Т. 19: Спеціальний випуск у двох частинах. – Частина ІІ. – С. 311-317.

Читайте також:
13 березня 2018
Поширити в Telegram
4737
Завантажити у форматі: PDF (243 КБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою