18 липня, 2024

Збірник наукових праць: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

11 лютого 2018
Поширити в Telegram
4598
Завантажити у форматі: PDF (2 МБ)

Збірник наукових праць: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки. Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів. За підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні.

У збірнику представлені наступні статті:

 • Лексіков Р. Post-Sovier Queer as a Colonial Theory and Practise
 • Сорока Ю. Г. Натуралізація за Дж. Батлер в перспективі концепції культурних механізмів влади
 • Шевцова М.Ю. Conducting LGBT Movements Research in The Post-Soviet Context : Bridging the Gap Between Activism and Academia and The Challenges 
 • Лаган Ю. А. Статева належність, гендерна ідентичність та сексуальна орієнтація крізь призму антидискримінаційного законодавства
 • Russel S. Invisible Lives : Literature and The (Re)Negotiation Of Queer Space in Post-Soviet Ukraine and Russia
 • Гніт Ю. М. Чому культурний шок - це не визнання ЛГБТ, а визнання культурної належності гетеросексуальності : досвід студентських есе 2010-х
 • Гусев И. Н. Социально-психологическое особенности групп поддержки родителей ЛГБТ-детей
 • Дейнека А. В. Квір-теорія по той бік конструктивізму та есенціалізму : чи можливо позбутися бінарного мислення?
 • Вороніна М. С. Висвітлення квір-тем в історичних дисциплінах як метод гендерно-чутливого виховання студентів педагогічного вишу
 • Червінська Т. Г. Поняття (Гетеро)нормативності у квір-теорії
 • Харченко О. І. Ставлення та стереотипи студентства щодо людей з гомосексуальною орієнтацією
 • Nwaoduh E. O. Feminization of Labour Market Inequality in Nigeria and Ukraine
 • Шестаковський О. П. Структура й чинники сексуальних упереджень в Україні : дослідження ставлень до ЛГБТ
 • Нахабич Н. С. Соціокультурні детермінанти довіри в оганізації комунікацій гендерних спільнот

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; гол. ред. В. І. Судаков; відп. ред. О. Д. Куценко; редкол. : А. П. Горбачик, О. Д. Куценко, В. В. Чепак. - 2017. - №2 (33). - Щокварт. 

Читайте також:

11 лютого 2018
Поширити в Telegram
4598
Завантажити у форматі: PDF (2 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою