30 травня, 2024

Про авторку

Галина Федькович
юристка
Адвокатка, ГО «Центр „Жіночі перспективи”. 
Всі статті
Право на рівну оплату праці за роботу рівної цінності — українські реалії
Чинне законодавство України фактично обмежує право жінок на рівну з чоловіками оплату за рівноцінну працю, гарантоване нормами міжнародних договорів, ратифікованих Україною. Що означає поняття «рівноцінна праця», як його тлумачать та захищають у міжнародному законодавстві?