19 липня, 2024

Гендерна парадигма освітнього простору

24 квітня 2019
Поширити в Telegram
4211
Завантажити у форматі: PDF (1.6 МБ)

Гендерна парадигма освітнього простору

У збірнику опубліковані оригінальні статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

Зміст:

 • Великодна Мар’яна. Дослідження гендерної ідентичності особистості: модифікація опитувальника BSRI.
 • Голованова Тетяна. Методологічні підходи та методи дослідження гендерних питань в освіті.
 • Дороніна Тетяна. Проблематизація питання формування гендерної парадигми у сучасному педагогічному дискурсі.
 • Марценюк Тамара. Гендерні дослідження як складова процесу регулювання гендерних відносин у Швеції.
 • Вербенець Анна. Проблема роздільного та спільного навчання: мальтійський досвід.
 • Волікова Марина. Сімейно-шлюбні відносини за законами Хаммурапі.
 • Беата Говорко-Складенек. Ставлення католицького костелу до ―гендерної ідеології.
 • Заредінова Ельвіра, Зіядінова Ріяна. Особливості виховання хлопців та дівчат у кримськотатарській сім‘ї.
 • Приходько Ганна. Аналіз досвіду соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ ‒ поч. ХХ ст.: стан, проблеми, перспективи.
 • Басюк Леся. Школа як дзеркало гендерного дисбалансу суспільства: проблематизація питання.
 • Гришак Світлана, Шабаєва Наталія. Організація відеоклубу в позанавчальній діяльності студентів як фактор їх ефективної гендерної соціалізації.
 • Дух Людмила. Гендерний підхід у викладанні предметів освітньої галузі "Суспільствознавство".
 • Тяговська Ольга. Гендерний аспект німецькомовної жіночої прози.
 • Чуєшкова Оксана. Гендерний компонент на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) в інженерно-педагогічному ВНЗ.
 • Бекірова Ніяра, Заредінова Ельвіра. Реалізація гендерного виховання в дошкільному навчальному закладі.
 • Вихор Світлана. Прояви та причини насилля в освітньому середовищі: гендерний аспект.
 • Заредінова Ельвіра, Бекірова Діляра. Вплив гендерних ролей на формування взаємовідносин батьків і дітей у сім‘ї.
 • Зекріяєва Ельзара. Роль сім‘ї у статеворольовій ідентифікації дітей дошкільного віку.
 • Калько Ірина. Позааудиторна робота зі студентами як одна з форм руйнування усталених та формування сучасних гендерних уявлень.
 • Карнаух Леся. Гендерні взаємини в родині як чинник соціалізації дітей дошкільного віку.
 • Купенко Олена. Виховання студентів через залучення їх у навчальні проекти.
 • Любивий Володимир. Застосування освітньої технології «дебати» в процесі формування гендерносприятливого середовища у ВНЗ.
 • Губіна Світлана. Практичний вимір гендерної чутливості вчителів початкових класів.
 • Савельева Юлія. Філософське поняття сім‘ї як методична основа компетенцій соціального педагог.
 • Ситникова Юлія. Гендерна освіченість сучасного викладача вищої школи як шлях вдосконалення його педагогічної майстерності.
 • Рассказова Ольга, Тарасенко Неллі. Досвід роботи осередків гендерної освіти педагогічного вищого навчального закладу.
 • Світайло Ніна, Ісаєва Тетяна. На шляху до гендерночутливого вищого навчального закладу: досвід діяльності всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ.
 • Харченко Сергій. Організація науково-дослідної діяльності центру гендерної освіти.
 • Годованська Оксана. Гендер для медій (рецензія на підручник із гендерної теорії для журналістів та інших соціогуманітарних спеціальностей / Л. Малес, Т. Марценюк, О. Плахотнік, О. Приходько, С.Шимко. Г. Ярманова; за ред. М. Маєрчик. – К. : Критика, 2013. – 220 с.).
 • Дороніна Тетяна. Суспільство. Гендер. Історія (рецензія на збірник статей та тезисів доповідей V всеросійської наукової конференції з міжнародною участю. Травень 2014. – Ліпецьк, 2014. – 48 с.)

Читайте також:

Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – 150 с.

Засновник і видавець : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет».

24 квітня 2019
Поширити в Telegram
4211
Завантажити у форматі: PDF (1.6 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою