16 червня, 2019

Гендерна парадигма освітнього простору

24 квітня 2019
215
Завантажити у форматі: PDF (1,6 МБ)

Перший номер журналу "Гендерна парадигма освітнього простору" (2015). 

Гендерна парадигма освітнього простору

У збірнику опубліковані оригінальні статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

Зміст:

 • Великодна Мар’яна. Дослідження гендерної ідентичності особистості: модифікація опитувальника BSRI.
 • Голованова Тетяна. Методологічні підходи та методи дослідження гендерних питань в освіті.
 • Дороніна Тетяна. Проблематизація питання формування гендерної парадигми у сучасному педагогічному дискурсі.
 • Марценюк Тамара. Гендерні дослідження як складова процесу регулювання гендерних відносин у Швеції.
 • Вербенець Анна. Проблема роздільного та спільного навчання: мальтійський досвід.
 • Волікова Марина. Сімейно-шлюбні відносини за законами Хаммурапі.
 • Беата Говорко-Складенек. Ставлення католицького костелу до ―гендерної ідеології.
 • Заредінова Ельвіра, Зіядінова Ріяна. Особливості виховання хлопців та дівчат у кримськотатарській сім‘ї.
 • Приходько Ганна. Аналіз досвіду соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ ‒ поч. ХХ ст.: стан, проблеми, перспективи.
 • Басюк Леся. Школа як дзеркало гендерного дисбалансу суспільства: проблематизація питання.
 • Гришак Світлана, Шабаєва Наталія. Організація відеоклубу в позанавчальній діяльності студентів як фактор їх ефективної гендерної соціалізації.
 • Дух Людмила. Гендерний підхід у викладанні предметів освітньої галузі "Суспільствознавство".
 • Тяговська Ольга. Гендерний аспект німецькомовної жіночої прози.
 • Чуєшкова Оксана. Гендерний компонент на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) в інженерно-педагогічному ВНЗ.
 • Бекірова Ніяра, Заредінова Ельвіра. Реалізація гендерного виховання в дошкільному навчальному закладі.
 • Вихор Світлана. Прояви та причини насилля в освітньому середовищі: гендерний аспект.
 • Заредінова Ельвіра, Бекірова Діляра. Вплив гендерних ролей на формування взаємовідносин батьків і дітей у сім‘ї.
 • Зекріяєва Ельзара. Роль сім‘ї у статеворольовій ідентифікації дітей дошкільного віку.
 • Калько Ірина. Позааудиторна робота зі студентами як одна з форм руйнування усталених та формування сучасних гендерних уявлень.
 • Карнаух Леся. Гендерні взаємини в родині як чинник соціалізації дітей дошкільного віку.
 • Купенко Олена. Виховання студентів через залучення їх у навчальні проекти.
 • Любивий Володимир. Застосування освітньої технології «дебати» в процесі формування гендерносприятливого середовища у ВНЗ.
 • Губіна Світлана. Практичний вимір гендерної чутливості вчителів початкових класів.
 • Савельева Юлія. Філософське поняття сім‘ї як методична основа компетенцій соціального педагог.
 • Ситникова Юлія. Гендерна освіченість сучасного викладача вищої школи як шлях вдосконалення його педагогічної майстерності.
 • Рассказова Ольга, Тарасенко Неллі. Досвід роботи осередків гендерної освіти педагогічного вищого навчального закладу.
 • Світайло Ніна, Ісаєва Тетяна. На шляху до гендерночутливого вищого навчального закладу: досвід діяльності всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ.
 • Харченко Сергій. Організація науково-дослідної діяльності центру гендерної освіти.
 • Годованська Оксана. Гендер для медій (рецензія на підручник із гендерної теорії для журналістів та інших соціогуманітарних спеціальностей / Л. Малес, Т. Марценюк, О. Плахотнік, О. Приходько, С.Шимко. Г. Ярманова; за ред. М. Маєрчик. – К. : Критика, 2013. – 220 с.).
 • Дороніна Тетяна. Суспільство. Гендер. Історія (рецензія на збірник статей та тезисів доповідей V всеросійської наукової конференції з міжнародною участю. Травень 2014. – Ліпецьк, 2014. – 48 с.)

Читайте також:

Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – 150 с.

Засновник і видавець : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет».

24 квітня 2019
Завантажити у форматі: PDF (1,6 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Матеріали по темі
«Прихований навчальний план» сучасної школи: методологія та структурування предмету дослідження
У статті автор пояснює поняття "прихованого навчального плану" -  „тіньового” боку освіти, мегамеханізму, який обслуговує патріархальний режим панівної культури - і демонструє його функціонування в українських школах, зокрема на прикладах організації простору, виховної ідеології, гендерної стратифікації персоналу закладу освіти, змісту навчальної програми й стилю комунікації. 
Гендерні стереотипи вчительства сучасної української школи: соціологічний аналіз
У статті, на основі соціологічного дослідження, проведеного за творчої участі автора, охарактеризовано ключові гендерні стереотипи, властиві шкільним педагогам: про особистісні характеристики, нібито притаманні хлопчикам і дівчаткам, про їх зовнішній вигляд, про ―чоловічі‖ і ―жіночі‖ навчальні дисципліни, обов‘язки в рамках шкільних чергувань і по дому. Автор дійшов висновку, що педагогам сучасної української школи властиві високий рівень гендерної стереотипізації, гендерна сегрегація і поляризація.
Сценарії гендерної успішності й структура гендерної влади серед українців-фермерів у Західній Канаді до 1939 року
З 1890-х до 1939 року українці двома хвилями здійснили масове переселення в Західну Канаду. За незначними винятками це були західно-українські селяни й дрібні ремісники, які, переїжджаючи, здебільшого намагалися заснувати фермерські угіддя або наймалися на низькокваліфіковані роботи в шахти, на залізницю, до інших фармерів у помічники тощо. У статті авторка розглядає способи адаптації українців і вживання їх у культурне і соціальне оточення нового краю. Налаштувавши оптику аналізу на гендерну складову, авторка акцентує особливості обставин, з якими стикалися імігранти, залежно від того, були це чоловік чи жінка, вивчає специфіку задач і викликів, які треба було долати чоловікам чи жінкам, і як по-різному сприймалися громадою деякі нові, модерні вибори молоді, залежно від того, йшлося про парубків чи дівчат. В статті також розглянуто вибори і рішення, що не вписувалися в установлений гендерний канон того часу. 
Права людини жінок зі спільноти ЛБТіК в Україні
У цій публікації наведено огляд національних правових актів та документів ООН щодо прав жінок ЛБТІК та представлена стисла інформація про ситуацію стосовно прав жінок ЛБТІК в Україні.
Мужская работа: парни-педагоги о том, каково это учить и воспитывать чужих детей
Отправляем на свалку истории убеждение, что мужчины не созданы для воспитания детей. Недавно UaUa.info рассказывал о папе, который вышел в декрет, год посвятил исключительно маленьким сыновьям и совершенно по-новому открыл для себя отцовство.
Чому в школах мало учителів-чоловіків. І чи є це проблемою?
У вересні 2018 року дослідницька мережа «Еврідіка» опублікувала статтю «Чи має значення те, що чоловіки не викладають?», у якій викладені деякі добре відомі факти: за інформацією Євростату лише 15% вчителів початкової школи в Європі – чоловіки, і навпаки, лише 25% професорів європейських університетів – жінки, пише Профспілка працівників освіти і науки України.
Виставка "Безстрашні: вони творять фемінізм в Україні" Частина І
Виставка «БЕЗСТРАШНІ. Частина І» — це візуальний образ кола однодумиць, віртуальний круглий стіл. Ці жінки, які стояли біля витоків фемінізму в Україні, не боялися йти проти загальноприйнятих норм і неписаних правил. Простір, у якому була представлена виставка — Creative Women Space — пронизаний ідеєю жіночої солідарності, лідерства та проактивності. «Безстрашні» спонукають до рефлексії: яка моя роль у творенні фемінізму в своєму середовищі, громаді, країні? Що б я зробила, якби не боялася Виставка спонукає до рефлексії: Яка моя роль в творенні фемінізму у своєму середовищі, громаді, країні? Що б я зробила, якби не боялася?
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження».
У збірнику наукових праць представлене широке коло проблем з різних галузей науки: культурології, фольклористики, педагогіки, психології, історії, філософії, досліджень масової культури, всі вони об’єднані антропологічною проблематикою. Особливістю даного видання є його різноспрямованість, прагнення пояснити феномен гендеру використовуючи метод доповнення. Автори доводять, що антропологічна проблематика безпосередньо пов’язана із гендерними питаннями. Матеріали збірника можуть стати у нагоді усім, кому не байдужий розвиток української культури та суспільства.