22 травня, 2024

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник

19 липня 2018
Поширити в Telegram
3383
Завантажити у форматі: PDF (6.3 МБ)
Читайте також:

Посібник є комплексним дослідженням проблем судової практики у справах, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї, та шляхів її вдосконалення. Він містить ґрунтовний аналіз норм міжнародного та національного права у галузі запобігання та протидії насильству в сім’ї, практики Європейського суду з прав людини та Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у справах цієї категорії, особливостей юридичної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї в Україні. У виданні викладені результати моніторингу кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї, рішення у яких розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень України, визначені основні проблеми їхнього судового розгляду та шляхи його вдосконалення, запропоновані основні принципи розгляду судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї.

Зміст:

 • Вступ;
 • Розділ 1. Міжнародні стандарти та міжнародна судова практика у сфері забігання та протидії насильству в сім’ї:
  • 1.1. Стандарти запобігання та протидії домашньому насильству в межах Організації Об’єднаних Націй та форми їх застосування в судовій практиці України;
  • 1.2. Європейські стандарти у сфері протидії насильству в сім’ї;
  • 1.3. Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних з  насильством в сім’ї;
  • 1.4. Насильство в сім’ї як підстава для звернення громадян України до  Європейського суду з прав людини;
 • Розділ 2. Національне законодавство та судова практика щодо насильства в  сім’ї:  проблеми та шляхи вдосконалення:
  • 2.1. Законодавство України в сфері запобігання та протидії насильству в сім’ї та  юридична відповідальність за його вчинення: загальний огляд;
  • 2.2. Моніторинг практики розгляду судами справ про притягнення осіб до  адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї;
  • 2.3. Особливості судового розгляду справ щодо насильства в сім’ї в порядку кримінального судочинства;
  • 2.4. Залучення дітей та дорослих членів сім’ї до деструктивних психокультових угрупувань та течій (сект) як форма насильства в сім’ї;
  • 2.5. Моніторинг практики розгляду судами цивільних справ, пов’язаних  з  вчиненням  насильства в сім’ї;
 • Висновки та рекомендації;
 • Основні принципи розгляду справ, пов’язаних з насильством в сім’ї;
 • Додаток 1. Інструкція з оцінки ризику домашнього насильства;
 • Додаток 2. Право дитини на висловлювання своєї думки та врахування її за міжнародними актами та національним законодавством України;
 • Додаток 3. Перелік нормативно-правових актів України, що стосуються питань запобігання та протидії насильству над дітьми та дорослими членами сім’ї;
 • Додаток 4. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. №2789-III зі змінами та доповненнями;
 • Додаток 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від  07  грудня  1984  р.  №8073-Х зі змінами та доповненнями (витяг);
 • Додаток 6. Проект Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та змін до чинних законодавчих актів, що були розроблені за  сприяння  ПРООН.

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Наук.-практ. посіб. / авткол: М. В. Євсюкова, Г. О. Христова, О. А. Шаповалова [та  ін.] ; за заг. ред. О. А. Шаповалової, С. О. Павлиш. – КИЇВ: Ваіте, 2011. – 196 с.

19 липня 2018
Поширити в Telegram
3383
Завантажити у форматі: PDF (6.3 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою