17 червня, 2024

Гендерний аналіз українського суспільства

23 квітня 2018
Поширити в Telegram
5921
Тамара Мельник

кандидатка юридичних наук, доцентка, громадська активістка. Працювала у Київському  національному університеті ім. Тараса Шевченка, Інституті філософії та Інституті держави і права НАНУ, Національному транспортному університеті. Була експерткою з гендерних питань Програми розвитку ООН, радницею Міністра України у справах сім’ї та молоді[1]. Керівниця Ініціативної групи з гендерних питань  Верховної Ради України, створеної у 1999 році народним депутатом України М.П. Ковалко. Експертка Школи рівних можливостей[2], голова наглядової ради БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень»[3]. Співзасновниця організації «Ліга жінок-виборців України 50/50».

Читайте також:

Завантажити видання тут

Пропоноване видання є особливим як за своїм змістом, так і у підході до самої проблеми. Вперше обрано гендерний підхід до аналізу становища жінок і чоловіків в українському суспільстві, міжстатевих відносин, місця і ролі кожної статі у розвитку громадянського суспільства, у повсякденному творенні особистості. Дане дослідження є своєрідними гендерним зрізом українського суспільства. Воно грунтується на аналізі масиву історичних документів, статистичних даних, соціологічних досліджень та іншої інформації про статеву структуру соціуму, зміни, процеси в ньому. 

Зміст:

 • Передмова;
 • Гендерні проблеми громадського і політичного розвитку України;
 • Гендерна демократія : українська перспектива;
 • Жіночі громадські організації в системі громадянського суспільства;
 • Гендерна рівність: правове забезпечення;
 • Державний механізм забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків;
 • Жінки та чоловіки в політичних партіях України;
 • Гендерні проблеми і мас-медіа;
 • Громадська думка про статево-рольвові стереотипи в гендерному світогляді;
 • Демографічна реальність сучасної України;
 • Жінка в системі демографічної реальності;
 • Гендерна ситуація в умовах економічних перетворень;
 • Жінка в економічному середовищі;
 • Гендерні процеси на селі;
 • Маргінальна економічна діяльність в Україні і місце в ній жінок;
 • Гендерні проблеми соціальної сфери;
 • Здоров'я як фактор досягнення і забезпечення гендерної рівності;
 • Жінки і довкілля;
 • Наука в Україні: місце в ній жінки;
 • Жінка і релігія;
 • Проблеми підлітків та молоді;
 • Проблеми насильства щодо жінок;
 • Сексуальна експлуатація жінок;
 • Гендерні особливості сучасної сім'ї;
 • Українські сім'ї та їх дітність;
 • Соціально-психологічних портрет молодого подружжя;
 • Українські жінки в системі міжнародних зв'язків;
 • Становлення гендерного паритету в системі міжнародних зв'язків;
 • Гендерний вимір людського розвитку: особливості прояву параметрів в Україні;
 • Післямова. 

Гендерний аналіз українського суспільства / авткол: Т. Мельник, Л. Кобелянська,  Л. Смоляр [та ін.]; наук. ред. Т. Мельник. – ПРООН, Представництво в Україні. – Київ: Златограф, 1999. – 293 с. 

Завантажити видання тут

23 квітня 2018
Поширити в Telegram
5921
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою