16 червня, 2019

Персональні дані

Євген Хлобистов
освіта, наука
Вважаю за потрібне долучитися до обговорення генгерних питань та фемінізму, для виявлення та аналізу поведінкоих стереотипів та практичного дотримання рівності можливостей, що є основою формування ефективного суспільства та сталих економічних відносин