18 червня, 2024

Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження».

24 квітня 2019
Поширити в Telegram
3052

У збірнику наукових праць представлене широке коло проблем з різних галузей науки: культурології, фольклористики, педагогіки, психології, історії, філософії, досліджень масової культури, всі вони об’єднані антропологічною проблематикою. Особливістю даного видання є його різноспрямованість, прагнення пояснити феномен гендеру використовуючи метод доповнення. Автори доводять, що антропологічна проблематика безпосередньо пов’язана із гендерними питаннями. Матеріали збірника можуть стати у нагоді усім, кому не байдужий розвиток української культури та суспільства.

 Випуск 1

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 1. – 212 с.

Зміст:

 • Ольга Бежук. Ольга та Євген Коновалець: взаємозумовленість фемінного та маскулінного;
 • Тетяна Власова. Кризис гендерной идентичности в нарративах и дискурсах постмодерна;
 • Ольга Власова, Юлия Макешина. Интерпретация сущности матери в теории архетипов К.- Г. Юнга;
 • Маргарита Воровка, Анна Петрученя. Гендерный состав научно-педагогических кадров Украины как элемент скрытого учебного плана высшей школы;
 • Ірина Грабовська. Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників;
 • Светлана Докина. Болгарская семья Бессарабии сквозь призму гендерных исследований (сер. XIX - нач. ХХ века);
 • Євгенія Ємальяненко. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі : вчора, сьогодні, завтра;
 • Роксолана Жаркова. Сама собі глина : проект самотворення у жіночому письмі (повість «Хризантеми» Уляни Кравченко у контексті феміністичної критики і феміністичної педагогіки);
 • Лилия Заболотная. История женщин и новая социальная история в современной исторической науки Молдовы;
 • Наталія Залєток. Висвітлення проблеми надання жінкам виборчих прав у засобах масової інформації Великої Британії (1905 - 1913 рр.);
 • Юлия Зимарёва. Идентичность женщины в социокультурных реалиях и нарративах начала ХХІ века;
 • Юлія Ковальчук. Феномен любові у філософії статі Миколи Бердяєва;
 • Мирослава Крупка. Гендерні стратегії в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ віку : корекція традиційних жіночих образів;
 • Тетяна Марценюк, Тетяна Новик. Гендерні аспекти моди : конструювання ідентичності за допомогою одягу;
 • Лариса Мельник. Гендерний аспект соціокультурного аналізу музичного життя;
 • Ольга Ніколієнко. Ideal kobiety polskiej : гендерні стереотипи у польському суспільстві наприкінці ХІХ ст.;
 • Оксана Оніщенко. Трансформація гендерних стереотипів у контексті революційних подій 1917 року;
 • Марія Погорілко. Роль жінки в млинарському господарстві Львова у другій половині XVII ст. у світлі договорів оренди млинів;
 • Ірина Сушик, Марія Оліферук. Катерина Білокур : драматизм жіночої долі та відданість мистецтву;
 • Тетяна Цимбал. Еволюція феміністичного дискурсу війни : від антимілітаризму до етики піклування;
 • Елена Яковлева. И это все о ней....

Завантажити випуск 1.

 Випуск 2

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 2. – 172 с.

Зміст:

 • Ірина Головашенко. Гендерна філософія в постмодерній перспективі;
 • Джон Джонсон. Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок : загальнонаціональне кількісне дослідження;
 • Віктор Жезицький, Ірина Олійник. Гендерна диференціація праці в селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.;
 • Лилия Заболотная. Имущественно-правовое положение литовок в Средние века и Новое время. Литовско-белорусская историография;
 • Катерина Карпенко. Реконцентуалізація екологічної ідентичності в гендерному контексті;
 • Катерина Кобченко. Гендерна політика радянської влади 1930-х років : між пропагадою та реальністю;
 • Ірина Колієва. Жіноча суб'єктивність у постмодерновому світі «нового фемінізму»;
 • Тетяна Купцова. Становлення провідних гендерних моделей у добу Середньовіччя;
 • Світлана Тафінцева. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу;
 • Віра Троян, Наталія Таран. Проблема гендерної рівності в науці : досягнення та виклики;
 • Тетяна Цимбал. Гендерні виміри героїзму : від історії до філософського осягнення;
 • Світлана Докіна. Насильство або порядок у родинах гагаузьких колоністів півдня Бессарабії (кінець XIX - початок ХХ століть) на основі фольклорних матеріалів;
 • Алеся Соловей. Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин;
 • Сергій Гулевський. Насильство в телесеріаліх та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії;
 • Світлана Олешко, Олена Біла. Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи;
 • Ірина Мазіпчук. Образ жінки в розважальних телепрограмах на каналах «1+1» та «Новий канал»;
 • Богдан Марченко. Гендер як архетип;
 • Каріна Вращук. Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 - 30 років ХХ століття.

Завантажити випуск 2.

Випуск 3

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – 168 с.

Зміст:

 • Людмила Аскерова. Героїчний образ жінки в радянській риториці на прикладі Софії Соколовської;
 • Ольга Бежук. Софія Галечко : «оригінальний хорунжий» чи «шляхетна людина»?;
 • Вікторія Березіна. Гендерно обумовлене насильство в сім'ї та практики його подолання : філософський аналіз;
 • Джон Джонсон, Ганна Санко. Американське, українське та польське жіноче підприємництво: порівняльний аналіз стимулів і бар’єрів;
 • Лилия Заболотная. Новые документальные сведения о завещании Марии (Лупу) Радзивилл;
 • Катерина Карпенко. Екологічна проблема як виклик раціоналізму : гендерний контекст;
 • Оксана Кікінежді. Методологічні засади дослідження гендерної ідентифікації в онтогенезі;
 • Володимир Кравець. Генеза ідей сексуальної педагогіки у вітчизняній гуманітарній спадщині;
 • Ольга Ніколаєнко. Діяльність організації  «Крапля молока» в Надніпрянщині на початку ХХ ст.;
 • Ярина Пузиренко. Гендерна чутливість як чинник впливу на функціонування агентивно-професійної номінації жінок;
 • Татьяна Тесленко. Внешний образ женщины как реализация дихотомии «дух-тело» в культуре постмодерна;
 • Тетяна Цимбал. Гендерний аспект внутрішньої міграції українців в умовах гібридної війни;
 • Тетяна Мазярчук. Образ жінки у жіночому глянцевому журналі «PINK» ;
 • Олександра Назарова. Проблематизація розуміння біологічної статі у гендерній психології;
 • Юлия Решетнёва. Знание и гендер в трасформациях общества потребления
 • Олександр Рудь. Шляхи формування у майбутніх та сьогоднішніх керівників навчальних закладів гендерної компетенції до управлінської діяльності;
 • Катерина Світич. Жіноча благодійність в сфері надання допомоги військовослужбовцям періоду Першої світової війни;
 • Алеся Соловей. Методологические основания феминистский и гендерных исследовний науки.

Завантажити випуск 3.

Читайте також:

© Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015
© Автори статей, 2015

24 квітня 2019
Поширити в Telegram
3052
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою