22 травня, 2024

Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського гендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності»

19 липня 2018
Поширити в Telegram
4344
Завантажити у форматі: PDF (2 МБ)

Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського гендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності»

Читайте також:

Це видання включає роботи, що були представлені під час Конференції молодих вчених «Гендерна освіта та наука в Україні», що була проведена у Києві 17-18 лютого 2010 року. Видання здійснено на замовлення Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН за фінансової підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН.

Зміст:

 • Загальна гендерна проблематика
 • Н.В. Бібік. Рівність жінок та чоловіків - міфи та реальність;
 • С.Г. Буртак. Політика впровадження рівноправності жінок і чоловіків на основі стратегії та принципів гендеру як основної лінії у діяльності організації;
 • Ю.В. Карпенюк. Гендерна нерівність в дзеркалі соціологічних досліджень м. Рівне;
 • І.В. Кучеренко. Мережевий підхід Рендалла Коллінза в інституціоналізації гендерної освіти;
 • А.Г. Макарова. Політика рівних можливостей : аналіз моделей прийнятих в світі та стан гендерної політики в Україні;
 • Л.Ю. Марушкевич. Гендерні стереотипи : аналіз, зміст та структура;
 • О.А. Сахневич. Дослідження негативних наслідків гендерних стереотипів у середовищі військовослужбовців строковї служби;
 • О.Є. Сорокопуд. До питання про гендерну політику крізь призму «методології» постмодерних діалогів;
 • С.В. Узун. Дослідження тенденцій ґендерної стратифікації у сучасному українському суспільстві.
 • Гендерна просвіта та культура
 • Г.І. Єрко, І.В. Чемерис. Впровадження ґендерної освіти серед студентської молоді (на прикладі Луцького педагогічного коледжу);
 • О.Б. Кізь. Школа ґендерної рівності: сім років просвітницької діяльності з формування ґендерної культури молоді;
 • О.М. Кікінежді, В.П. Кравець. Формування ґендерної культури молоді в Україні: традиції та інновації;
 • Н.Л. Кривой. Роль художньої літератури у ґендерній соціалізації старшокласників.
 • Гендерні аспекти лінгвістики та комунікації
 • М. Аккент, І. Іванова. Возможности для информационного обмена среди ученых в области ґендерных исследований: www.genderstudies-ukraine.org;
 • А.І. Бовсуновська. Чоловік і Жінка через призму Інтернету;
 • О.А. Звонок. Перспективи ґендерних досліджень віртуальних ігрових суспільств;
 • М.М. Каширіна. Ґендерный анализ телевизионной рекламы (на материале украинских и русскоязычных СМИ Украины);
 • О.П. Синчак. Ґендерні та сексуальні метафори у жіночому автобіографічному дискурсі (О. Забужко, М. Ґретковська).
 • Гендер і політика
 • Н.М. Дембицька. Ґендерні відмінності в репрезентаціях ефективного політика в свідомості студентства;
 • Н.В. Ємчик. Взаємозв’язок політики, ЗМІ та ґендерної рівності;
 • А.І. Куриця. Проблема лідерства: загальні теоретичні концепції та ґендерний підхід;
 • М.М. Удут. Ґендерна характеристика складу та діяльності органів державного управління в Україні та інтегрування ґендерного компоненту в діяльність органів місцевого самоврядування.
 • Гендерні аспекти сімейної політики та виховання дітей
 • А.П. Власенко. Неповна сім`я у м. Харкові. Ґендерна рівність та відсутність освітньої допомоги;
 • І.М. Гречин. Ґендерні стратегії сімейної політики і батьківства у Німеччині;
 • Т.В. Денисюк. Підготовка студентської молоді до батьківства засобами просвітницького тренінгу: ґендерний аспект;
 • О.А. Добрякова. Контент - аналіз ресурсів Інтернет щодо превенції ранньої вагітності;
 • Т.С. Костіна. Взрослые и дети дома: семейные обязанности;
 • Н.С. Левчик, Л. Репетинська. Ґендерні аспекти підготовки молоді до батьківства у США та Великій Британії: крос-культурне дослідження;
 • О.А. Самусь. Ґендерне виховання дітей із соматичними захворюваннями у лікарні;
 • Т.М. Яблонська. Становлення ідентичності особистості: ґендерний аспект;
 • В.А. Ярута. Сім’я як фактор ґендерної соціалізації дітей та молоді в Україні.
 • Гендерна психологія
 • О.А. Божук. Ґендерні аспекти перинатальної психології;
 • Ю.В. Котолупова. Психологічна специфіка уявлень про власний тілесний образ Я та тілесний образ Я ідеального партнера.
 • Жіночі студії
 • М.М. Бляшко. Соціальний портрет «сучасної жінки» в Україні;
 • Ю.В. Гнат. Права жінок-правоохоронців та політика ґендерної рівності: досвід інших країн у вітчизняному контексті;
 • Н.М. Нагорна. Жінки та жіноче питання в УСРР у 20-30-х рр. ХХ ст.: стан та перспективи ґендерних досліджень;
 • О.І. Смук. Роль жінок у національно-визвольному русі на Західноукраїнських землях у першій половині XX ст.: гендерний аспект;
 • В.Л. Стемпень. Громадсько-політичне жіноче лідерство в Україні: теоретичний аспект.
 • Впровадження гендерних підходів в освіту
 • О.М. Ляшенко. Актуалізація ґендерної освіти в регіонах Україні;
 • Л.Н. Ракова, М.А. Шульга. Сучасні технології бізнес-освіти: ґендерний вимір;
 • А. Северач. Ґендерна освіта – концепція демократичного суспільства;
 • О.В. Ситар, Н.Б. Светлова. Порівняльний аналіз особливостей ґендерної політики в галузі освіти України та країн Європи;
 • А.В. Тадаєва, О.І. Рассказова. Формування ґендерної самосвідомості підлітків як соціально-педагогічна проблема.
 • Гендерні підходи до підготовки вчителів, професійно-технічної та вищої освіти
 • С.Ф. Котова-Олійник. Інтеграція ґендерного компоненту в систему післядипломної педагогічної освіти: регіональні аспекти;
 • Л.Б. Магдюк. Управління процесами соціальної диверсифікації та упровадження ґендерної рівності в системі професійно-технічної освіти;
 • О.Л. Остапчук. Стан готовності майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання підлітків: експертна оцінка;
 • О.І. Рассказова. Створення ґендерних центрів на базі вищих закладів педагогічної освіти як шлях забезпечення правової рівності громадян України;
 • Н.В. Руденко. Реалізація ідей ґендерної рівності у практичній діяльності ВТНЗ;
 • А.В. Рябініна. Ґендерна ситуація в українській освіті та науці;
 • О.Ю. Юр'єва. Проблеми та стратегії впровадження ґендерного підходу в систему вищої освіти України;
 • М.Л. Яковенко. Ґендерні прояви в системі вищої освіти.
 • Гендерний аналіз підручників та навчальних програм
 • С.Т. Вихор. Ґендерний аналіз підручників з математики для 5-6 класів загальноосвітньої школи;
 • Т.О. Дороніна. Ґендерна експертиза навчальної програми «Зарубіжна література» для загальноосвітніх шкіл України з українською мовою навчання (для 12-річної школи);
 • В.Г. Дяків. Ґендерні проблеми у підручниках всесвітньої історії на прикладі «Всесвітня історія. Новий час (ХV – XVIII ст.)» І М. Ліхтей;
 • О.В. Желіба. Ґендерний аналіз державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у навчальних програмах з історії;
 • Г.Я. Жирська. Ґендерна експертиза шкільних підручників з предметів природничого циклу;
 • Н.М. Павлущенко. Ґендерний аналіз підручників для початкової школи.
 • Гендерні аспекти викладання
 • Ю.О. Євдокимова. Роль учебной дисциплины «Дифференциальная психология» в ґендерном образовании студентов;
 • І.Л. Ковальчук. Ґендерна проблематика як складовий компонент філософсько-антропологічної освіти;
 • В.В. Москаленко, О.О. Міщенко. Ґендерні аспекти економічної культури студентської молоді.

Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності». 17-18 лютого 2010 р. – Київ : Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні , 2010. – 289 с.

19 липня 2018
Поширити в Telegram
4344
Завантажити у форматі: PDF (2 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою