16 квітня, 2024

Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні: теорія та практика

21 лютого 2019
Поширити в Telegram
3833
Завантажити у форматі: PDF (2.5 МБ)
Читайте також:

Сьогодні політика гендерної рівності є важливим чинником глобального розвитку і фундаментальним правом людини. Більшість урядів узяли на себе зобов’язання щодо досягнення цілей гендерної рівності і впровадження гендерних аспектів у державну політику. З цією метою були створені численні інструменти і підходи. Починаючи з 1995 року ряд міжнародних організацій та інституцій, зокрема Фонд розвитку для жінок ООН (ЮНІФЕМ, зараз ООН Жінки), Програма розвитку ООН (ПРООН), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) та інші, виступили ініціаторами інтегрування гендерного підходу до бюджетів і таким чином сприяли розвитку концепції і стратегії гендерно-орієнтованого бюджетування (ГОБ).

Концепція ГОБ була задумана як гнучкий механізм вироблення цільових стратегій для забезпечення справедливого розподілу ресурсів в інтересах різних соціальних груп населення, і це дає дослідникам і практикам змогу постійно розширювати її контекст, забезпечуючи її функціонування в якості ефективного інструменту забезпечення соціальної інтеграції та гендерної рівності.

Попри всі переваги гендерно-орієнтованого бюджетування, ця стратегія не є поширеною в Україні. Відсутність єдиного загальнодержавного стратегічного документа, який би визначав необхідність здійснення ГОБ та закріпив методологічне підґрунтя його реалізації, гальмує процес запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування.

В рамках реалізації проекту «Гендерно-орієнтоване бюджетування на місцевому рівні» (Фонд Ф. Еберта) та програми «Підвищення відповідальності щодо фінансування гендерної рівності» (ООН Жінки) були розроблені і апробовані на місцевому рівні вітчизняні методологічні підходи до впровадження ГОБ. Цей посібник містить опис теоретичних і практичних підходів до впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування. Додатки включають детальний опис методики ГОБ і розрахунку витрат на цілі гендерної рівності.

Зміст:

  • Вступ;
  • Розділ 1. Основні поняття і принципи гендерно-орієнтованого бюджетування;
  • Розділ 2. Методологія та інструменти гендерно-орієнтованого бюджетування;
  • Розділ 3. Розрахунок витрат на цілі гендерної рівності;
  • Розділ 4. Ініціативи з гендерно-орієнтованого бюджетування на місцевому рівні в Україні
  • Додаток 1. Опис методики гендерно-орієнтованого бюджетування (український досвід);
  • Додаток 2. Методика проведення розрахунку витрат на цілі гендерної рівності (український досвід). 

Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні : теорія і практика : метод. посіб. / авт.-упоряд. : Т. Іваніна, О. Жукова, С. Євченко [та ін.]. – Київ : ФОП Клименко, 2016. – 92 с. 

21 лютого 2019
Поширити в Telegram
3833
Завантажити у форматі: PDF (2.5 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою