25 червня, 2024

Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України

8 липня 2019
Поширити в Telegram
2896
Завантажити у форматі: PDF (2.6 МБ)

Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України

Читайте також:

Дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» було виконано у 2018 – початку 2019 рр. за підтримки Heinrich Böll Foundation, Бюро Київ – Україна Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» з метою виявлення найбільш актуальних гендерних проблем у сфері працевлаштування в енергетичному секторі України та пошуку можливих шляхів їх вирішення для забезпечення сталого і соціально справедливого розвитку української енергетики. Партнерами дослідження виступили ГО «Жіночий енергетичний клуб України» та Офіс Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Енергетичний сектор традиційно характеризується гендерним дисбалансом, і найбільше ці тенденції простежуються в добувній промисловості. Особливості зайнятості населення на енергетичних підприємствах зумовлюють сприйняття цього виду економічної діяльності як традиційно «чоловічого»: чоловіки не лише переважають у складі зайнятих у секторі, а й посідають більшість керівних посад різного рівня.Саме у добувних галузях промисловості спостерігається й найбільший гендерний розрив у рівні заробітної плати, який помітно перевищує середнє економічне значення. Неврахування гендерних факторів в енергетичній політиці призводить до неповного використання людського потенціалу зайнятого населення, недостатнього врахування потреб та інтересів жінок і чоловіків під час формування стратегій розвитку галузі.

Результати дослідження можуть бути використано під час розробки гендерних стратегій і програм в енергетиці. Вони становитимуть інтерес для підприємств енергетичного сектора, органів державного управління, освітніх закладів, правозахисних і наукових кіл, медіа, а також широкого загалу.

«Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» / О. Дячук, Ю. Галустян, В. Близнюк [та ін.]; за заг. ред. Г. Герасименко; Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні.— Київ: Вид-во «ВБ «АВАНПОСТ-ПРИМ», 2019.— 92 с.

8 липня 2019
Поширити в Telegram
2896
Завантажити у форматі: PDF (2.6 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою