18 червня, 2024

Радикальні педагогіки в контексті «студентоцентрованої» соціогуманітарної освіти

8 серпня 2017
Поширити в Telegram
3618
Завантажити у форматі: PDF (213 КБ)
Ольга Плахотнік

Дослідниця у філософських і соціологічних напрямах феміністичних і квір-студій. Кандидатка філософських наук, доцентка. Докторантка Відкритого університету у Великій Британії, старша наукова співробітниця ГО «Центр культурно-антропологічних студій» (Київ). Редакторка журналу «Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних і квір-студій». Співредакторка і співавторка підручника «Ґендер для медій» («Критика», 2013, 2014, 2017).

Читайте також:

Метою статті є аналіз «студентоцентрованої»  освітньої парадигми, критика неоліберального прочитання «студентоцентрованості» та її аксіологічне й епістемологічне переозначення через концепт радикальних педагогік. Під останніми розуміють сукупність освітніх теорій і практик, об’єднаних підґрунттям соціальної критичної теорії або постструктуралістського соціального знання. Автор пропонує приклади радикального педагогічного теоретизування: квір-інтерпретація феномену «незнаття», переосмислення кооперативного навчання та практик звертання й іменування, де конструкція «прихованого навчального плану» тощо. Розглянуто перспективи можливих імплікацій радикальних педагогік в українську вищу освіту взагалі і викладання соціогуманітарних дисциплін зокрема. Авторка доходить висновку, що викладацький вибір на користь радикальних педагогік може бути по трактований як академічний активізм — як постфукіанські практики спротиву дискурсивним владам.

Першоджерело: Радикальні педагогіки в контексті «cтудентоцентрованої» соціогуманітарної освіти / О. Плахотнік // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 4. - С. 171-186. 

8 серпня 2017
Поширити в Telegram
3618
Завантажити у форматі: PDF (213 КБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою