18 червня, 2024

Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні

5 березня 2019
Поширити в Telegram
4490
Читайте також:

Завантажити книгу можна тут

Пропонована колективна монографія є однією з перших спроб висвітлен­ня ролі жінок в українській історії. На основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу в різні періоди історії - з найдавніших часів до сьогодення. Комплексний підхід до вивчення «жіночих сторінок» зумовив особливості структурної побудови монографії, у якій систематизовано наявну літературу з питань становища жінок, зібрано біографії жінок, діяльність яких суттєво вплинула на суспільно-політичний та культурний розвиток України, складе­но перелік жіночих громадських організацій, що були і є невід’ємною частиною громадянського суспільства.

Скорочений зміст:

 • Передмова;
 • Теоретична частина.
  • Матріархальні уявлення в українській культурі
   • "Жіноче начало" в українській ментальності (О. Луценко);
  • Русинки княжої доби:
   • Жінка Київської Русі (Л. Смоляр):
    • Суспільний статус жінки Київської Русі;
    • Жінка в давньоруській сім'ї сім'ї (укладення шлюбу, розлучний процес, норми сімейних відносин);
    • Образи визначних русинок (Княгиня Ольга, Анастасія, Єлизавета, Анна, Євпраксія).
   • Жінка у козацьку добу:
    • Роль жінок у суспільному житті України козацької доби (О. Кривоший);
   • Жінка України в ХІХ - на початку ХХ століття (Л. Смоляр):
    • Правовий статус;
    • Осмислення суспільних проблем жіноцтва в Наддніпрянській Україні;
    • Жіночий рух другої половини ХІХ - початку ХХ століття;
   • Жіночий рух на Західноукраїнських землях (кінець ХІХ - з0-ті роки ХХ століття) (О. Маланчук-Рибак);
  • Жінки Радянської України:
   • Жіноцтво України у довоєнний період (Л. Стефаненко);
   • Жіночий фактор перемоги ( В. Галаган);
   • Статус жінок у післяпоєнний переіод (Л. Стефаненко);
  • Жінка України в умовах трансформації :
   • Реалії соціального становища жінок України (Л. Стефаненко);
   • Самоорганізація жінок та відродження жіночого руху в Україні (Л. Смоляр):
    • Творення громадянського суспільства - умова розвитку жіночого руху;
    • Етапи розвитку сучасного жіночого руху;
    • Традиційні жіночі організації;
    • Соціально-орієнтовані жіночі організації;
    • Організації ділових жінок;
    • Організації феміністичної орієнтації;
    • Соціальна база сучасного українського руху;
    • Основні тенденції жіночого руху в Україні;
    • Проблеми діалогу, координації жіночого руху;
    • Взаємодія НЖО та органів влади має будуватися на основі діалогу;
 • Довідкова частина:
  • Біографічний довідник (Т. Рибалко, О. Філіпенко);
  • Бібліографічний довідник (Л. Смоляр, Л. Стефаненко, І. Калиновська);
 • Додатки.  Жіночі товариства та організації. Нагороди. Жінки-депутатки Верховної Ради. 

Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / за загальн. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса: Астропринт, 1999. – 440 с.

Завантажити книгу можна тут

5 березня 2019
Поширити в Telegram
4490
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою