22 квітня, 2019

Вступ до книги «Українські жінки в горнилі модернізації»

23 серпня 2017
Оксана Кісь

Президентка Української асоціації дослідниць жіночої історії, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, співзасновниця Української асоціації усної історії. З 1994 року досліджує жіночу та гендерну проблематику в межах української історії та історичної етнології; сучасні наукові зацікавлення зосереджені в ділянці усної жіночої історії та повсякденного життя українських жінок в надзвичайних історичних обставинах.

Процеси модернізації стрімко вривалися у розмірене життя українських жінок кінця ХІХ - початку ХХ століття, перекроїли систему цінностей, світогляд, сфери діяльності, змінили звичні і додали нові соціальні ролі. Дві світові війни, революції, Голодомор, радянська влада й окупація... Що взагалі означало «бути жінкою» в ті часи? Їхні долі складалися по різному. Однак вони не були лише пасивними спостерігачками історичних процесів чи жертвами драматичних обставин. Жінки були активним учасницями усіх тих змін, спражніми дієвицями Історії, долучаючись до них у специфічний жіночий спосіб. 

Вступ до книги «Українські жінки в горнилі модернізації»

Українські жінки в горнилі модернізації / За заг. ред. Оксани Кісь. — Х.: КСД, 2017. — 304 с. Замовити.

Читайте також:
Іванна Черчович. Жіноча освіта в Україні: історичний огляд
Мирослава Дядюк. Змагання за представницьку рівність: політична діяльність жінок у міжвоєнній Галичині
Іванна Черчович, Тамара Злобіна. 8 жіночих внесків, без яких не було б незалежної України
Марія Горбач, Інна Мочарник. Вона написала фемінізм»
Марія Горбач, Інна Мочарник. Історія українського фемінізму: що дивитись та читати»
Лекторій «Якими нас прагнете: фемінізм в українській літературі» (відео)»

Горнило1) проста відкрита піч для нагрівання або плавлення металів; 2) піч для обпалювання керамічних виробів; 3) частина шахтної печі (доменної, вагранки і т. ін.), над якою згоряє паливо і плавиться метал; 4) обставини, за яких випробується і гартується людина (Академічний тлумачний словник української мови).

Процеси модернізації стрімко вривались у розмірене, зі споконвіку усталеним трибом і ритмом життя українських жінок кінця ХІХ — початку ХХ століття, радикально змінюючи їхні соціальні ролі, повсякденні практики, систему цінностей, світогляд, сфери діяльності. Та що насправді нам відомо про те, як модернізація змінювала жінок і як самі жінки брали участь у процесах модернізації в Україні у найважливіший і переломний її період — у першій половині ХХ століття?

Де були і що робили українські жінки у вирішальні моменти історії України першої половини ХХ століття? Як змінювалося їхнє бачення власного призначення в добу тотальної модернізації? Якими традиціями подружнього життя керувались українці наприкінці ХІХ століття? Як суспільство сприймало ідеї і спроби емансипації жінок у містах? Що робили жінки, коли чоловіки воювали на фронтах Першої світової? Що означало для жінок здобути рівні права і як вони ними скористалися? Як поводилися жінки під час примусової колективізації і як рятувалися в страшні роки Голодомору? Як переживали нацистських окупантів? Чи боролися жінки з радянською владою в національному підпіллі? Чи каралися в ГУЛАГу як політичні в’язні? Чи жінки брали участь у тих подіях нарівні з чоловіками і наскільки особливим був їхній досвід? Чи вони досвідчили найдраматичніші і доленосні історичні зміни інакше? Що для них означало бути жінкою в Україні в добу радикальної модернізації?

Кінець ХІХ — початок ХХ століття — поворотний період у світовій історії, коли змінювалося все: і технології, і ідеології, і суспільні відносини. Ідеї жіночої емансипації поширилися в середовищі української інтелігенції і спонукали жінок різних верств прагнути розширювати свої права (насамперед на освіту, професійну працю, участь у політичних процесах) і можливості самореалізації за межами родини і дому. Та чи було тогочасне суспільство готове до серйозних змін у поглядах на гендерні відносини? Якісна вища освіта стала для жінок необхідною передумовою, щоб отримати доступ до професійної праці, можливість кар’єри і відповідний гідний заробіток. Перша світова війна дала потужний імпульс для зростання жіночої самосвідомості і стрімко розширила межі жіночої самореалізації в раніше недоступних царинах. Війна також спонукала жінок відчути себе громадянками, коли вони взяли до рук зброю, стали пліч-о-пліч з чоловіками в боротьбі за нове життя. Масові й успішні харитативні та освітні жіночі ініціативи, спрямовані на допомогу військовополоненим, ветеранам війни, вдовам і сиротам, дали жінкам цінний досвід громадської праці, солідарності і публічності. Міжвоєнні десятиліття принесли докорінні зміни у правове становище українського жіноцтва Наддніпрянщини: з майже недосяжної ідеї рівноправність перетворилася на радянську реальність, однак її практичні прояви найчастіше суттєво відрізнялися від омріяних ідеалів. У жаскі роки Голодомору саме на плечі жінок лягла основна відповідальність за порятунок життя їхніх родин (дітей і старих), тож важливо простежити саме жіночі стратегії виживання в умовах украй обмежених ресурсів, можливостей і прав. У той сам час галичанки (в межах Другої Речі Посполитої) продовжували торувати свій шлях у політику, долаючи консервативні стереотипи й упередження та утверджуючи право жіноцтва на участь у представницьких органах влади. Друга світова війна поставила перед жінками нові нечувані виклики, а питання порятунку і виживання набрали нової актуальності. Життя на окупованих територіях спонукало жінок (залежно від національності, політичних поглядів, соціального й етнічного походження, віку і фаху) обирати різні сценарії життя в окупації, спектр яких виходив далеко за межі трійці шаблонних образів «жертва—героїня—зрадниця». Масова участь українських жінок у національно-визвольному русі забезпечила життєздатність підпілля, однак становище жінок в ОУН і УПА було непростим і неоднозначним, ставлення до підпільниць серед провідників, командирів і бійців розкриває суперечливий характер гендерних відносин у підпіллі. Трагізм і героїзм, страждання і гідність переплелися в досвіді українок-політв’язнів ГУЛАГу, які у своїх повсякденних практиках непокори табірним правилам і регламентам протистояли дегуманізуючому впливові системи та підважували її тотальний характер.

Тези про одвічно шанобливе ставлення до українського жіноцтва в історичному минулому та особливу роль жінок у новітній українській історії вже стали порожніми загальниками... А що насправді ми знаємо про реальний історичний досвід реальних жінок у вирі різних історичних подій? Чи готові ми пізнавати минуле у всій його неоднозначності й суперечливості, минуле, у якому було багато болю, боротьби, принижень, непростих компромісів, сорому, втрат і страждань, але було також чимало поступу, здобутків, досягнень, нових можливостей, гордості і радості перемог? Чи готові ми прийняти непросте і непривабливе минуле?

Ця книжка — про дуже різних українських жінок: селянок і міщанок, робітниць і інтелігенток, освічених і неписьменних, комуністок і націоналісток, українок і представниць інших націй, молодих і старших... Їхні долі складалися по-різному. Однак вони не були лише пасивними спостерігачками історичних процесів чи жертвами драматичних обставин. Жінки були активним учасницями всіх тих змін, справжніми дієвицями Історії, долучаючись до них у специфічний жіночий спосіб. Цей складний і багатий жіночий історичний досвід нагадує унікальний сплав металів, який витворився і загартувався в горнилі модернізації. Знання «формули» цього сплаву зробить сучасних українських жінок сильнішими і витривалішими перед викликами сучасності.

Співавторки книжки — фахові історикині, членкині Української асоціації дослідниць жіночої історії — розкривають гендерні особливості життя і діяльності жінок у контексті стрімких модернізаційних процесів та масштабних історичних катаклізмів першої половини ХХ століття, під впливом яких і занурившись у які українки стали такими, якими є тепер.

ЗМІСТ

ПОДРУЖНІ СТОСУНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ СЕЛЯНСЬКІЙ РОДИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. (Оксана Кісь)

ЕМАНСИПАЦІЙНІ ІДЕЇ VS КОНСЕРВАТИВНІ ПРАКТИКИ: ЖІНКИ У СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ ЗЛАМУ ХІХ – ХХ СТ.(Іванна Черчович)

ВИЩА І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. (Катерина Кобченко)

УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПЕКТР СУСПІЛЬНИХ РОЛЕЙ(Ольга Бежук, Мар’яна Байдак)

БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ЕМАНСИПАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У 1920-Х РР. (Марина Вороніна)

“НОВА РАДЯНСЬКА ЖІНКА”: ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1930-Х РР. (Марина Вороніна)

ГОЛОДОМОР КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖІНОЧОГО ДОСВІДУ ВИЖИВАННЯ (Оксана Кісь)

ЗМАГАННЯ ЗА ПРЕДСТАВНИЦЬКУ РІВНІСТЬ: ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОК В МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ (Мирослава Дядюк)

ЖІНКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПІДПІЛЛІ: ВНЕСКИ ТА ВТРАТИ (Марта Гавришко)

ОКУПОВАНІ ЖІНКИ: ЖІНОЧЕ ПОВСЯКДЕННЯ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Олена Стяжкіна)

УКРАЇНКИ-ПОЛІТВ’ЯЗНІ В ТАБОРАХ ГУЛАГУ: ВИЖИТИ ОЗНАЧАЄ ПЕРЕМОГТИ (Оксана Кісь)

23 серпня 2017
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою
Матеріали по темі
Інтерв’ю з Ларисою Кобелянською про результати гендерних проектів в Україні
Лариса Кобелянська[1] — кандидатка філософських наук, доцентка, експертка й дослідниця з гендерних питань, консультантка міжнародних проектів. Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ступінь кандидатки філософських наук здобула в Інституті філософії НАН України. Викладала в Українському транспортному університеті, Дніпровському гірничому інституті, працювала в Академії наук України. Заступниця віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України (2012–2013).
Як українські медіа здавали тест "яке ти 8 березня"?
Матеріал було розміщено за згоди Інституту масової інформації (ІМІ), де його було опубліковано вперше. 
Світ без жінок: стать у польському громадському житті
Агнешка Графф має надзвичайну здатність дивуватися явищам, з якими ми повсякденно стикаємось, але через повсякчасне їхнє повторення вважаємо нормальними. Проте ці явища – суспільна патологія. Треба тільки вміти бачити. Виявляється, в країні "матері-польки" жінки вилучені з мови, закону, суспільного життя, з цілої сфери суспільної свідомості. Книга Агнешкі Графф – це бравурний, яскравий, переконливий аналіз мови масової пропаганди, що упродовж років розвивається в демократичній Польщі.
Інтерв’ю з Оксаною Кісь про феміністичну історію й антропологію
Оксана Кісь[1] — історикиня й антропологиня, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України[2], співзасновниця Української асоціації усної історії[3], із 2010 року — засновниця і президентка Української асоціації дослідників жіночої історії (УАДЖІ)[4]. Наукові інтереси дослідниці — жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія та гендерні перетворення в постсоціалістичних країнах.
Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні: теорія та практика
Сьогодні політика гендерної рівності є важливим чинником глобального розвитку і фундаментальним правом людини. Більшість урядів узяли на себе зобов’язання щодо досягнення цілей гендерної рівності і впровадження гендерних аспектів у державну політику. З цією метою були створені численні інструменти і підходи. Починаючи з 1995 року ряд міжнародних організацій та інституцій, зокрема Фонд розвитку для жінок ООН (ЮНІФЕМ, зараз ООН Жінки), Програма розвитку ООН (ПРООН), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) та інші, виступили ініціаторами інтегрування гендерного підходу до бюджетів і таким чином сприяли розвитку концепції і стратегії гендерно-орієнтованого бюджетування (ГОБ).
Найперші, найцікавіші, найкращі: що не так із дитячими книжками про видатних жінок
Аміна Ґуріб-Факім, Антоніна Прихотько, Балкісса Чайбоу, Марія Бек, Мері Ком, Євгенія Мариниченко, Наталія Кобринська… Можу закластися, що для більшості з вас ці імена, попри те, що належать вони видатним жінкам, досягнення яких важко переоцінити, звучать незнайомо. Так уже склалося, що довгий час історію писали чоловіки. І що властиво, писали переважно про чоловіків. Тому жінок, про яких нам забули розповісти вдома, у школі, в інституті, у новинах тощо і справді багато. На щастя, останнім часом на цю проблему звернули увагу. Так, лише цього року в Україні вийшло одразу кілька дитячих видань про визначних жінок, зокрема три збірки біографічних оповідань: «Сила дівчат», «Це зробила вона» і «Казки на ніч для дівчат бунтарок». Дві перші створені в Україні, остання перекладена з англійської. Усі три викликали ажіотаж на нашому книжковому ринку, усі три заслуговують уваги. Чим вони різняться? На кого розраховані? І чи мають недоліки, про які варто знати? Про все це розповім далі.
Философская антропология феминизма. Природа женщины
Главное открытие феминистской мысли во второй половине XX века на магистральном пути познания человека западноевропейской философией состояло в том, что у человека есть пол. Эта банальная истина была  вытеснена с главной дороги западной философской антропологии, и феминизм, начав осмысливать свои философские основания, указал с детским  простодушием, что король – голый, что «человек» как главный герой всех  антропологических теорий, понимаемый вне своего корневого качества, каким является пол, есть лишь одна из разновидностей «голой» абстракции. Иными словами, феминизм взялся доказать, что пол не сводится только к  первичным и вторичным половым признакам, он пронизывает все сферы социальной и культурной жизни человека.
Женщины в эпоху Крестовых походов
Время крестоносцев - в большой степени история военных экспедиций, трудных походов, изнурительных осад, дерзких вылазок. Об этом написано множество трудов и научных исследований. Автора данной книги интересует другая сторона жизни крестоносцев, которая существовала наряду с битвами и кровью и делала возможными все эти военные подвиги: мирная, гражданская, в которой большое место занимали женщины. Жизнь крестоносцев была бы невозможна без их верных спутниц. В данной книге автор показывает роль женщин в эпоху Крестовых походов, их участие в боевых действиях и многое другое.