25 червня, 2024

Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. Збірник матеріалів науково-практичної конференції

19 липня 2018
Поширити в Telegram
4496
Завантажити у форматі: PDF (4.8 МБ)

Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. Збірник матеріалів науково-практичної конференції

Читайте також:

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» та матеріали учасників Шостого Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку гуманітарної науки – гендерних досліджень, вітчизняних та зарубіжних гендерологів. Видання розраховане на студентів, магістрів, аспірантів, активістів гендерних, жіночих, молодіжних, громадських організацій, об’єднань, товариств, усіх, хто цікавиться гендерною проблематикою.

Зміст:

 • Пленарні засіданння:
 • Тамара Говорун. Психологічні проблеми ґендерних реалій в Україні;
 • Володимир Кравець, Світлана Кравець. Зарубіжний досвід ґендерної освіти та виховання;
 • Валентина Москаленко Нормативно-регулятивна сутність ґендерної культури суспільства;
 • Ірина Грабовська. Досвід становлення суспільства паритетної демократії в сучасній Україні: досягнення, проблеми, перспективи;
 • Оксана Кісь. Створення Української Асоціації Дослідників Жіночої Історії;
 • Оксана Ярош. Чи є Конституція України ресурсом розвитку паритетної демократії?;
 • Наталія Стрельчук. Ґендерний підхід до реформування сектору безпеки в країнах-членах НАТО: уроки для України
 • Людмила Таран. «Бути самій собі ціллю» Долаючи ґендерні стереотипи: автобіографізм у творчості сучасних жінок-авторів;
 • Оксана Кікінежді. Ґендерна освіта у вищій школі: досвід і проблеми подальшої інституціоналізації;
 • Тетяна Дороніна. Про дистанційний курс «теоретико-методичні засади ґендерної освіти» (структура та зміст) для студентів педагогічних спеціальностей;
 • Тетяна Голованова. Формування ґендерної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами програми дистанційної форми навчання;
 • Ірина Головашенко. Освіта як зона ґендерного конфлікту: культивований технократизм;
 • Наталія Коніщева. Ґендерна освіта як чинник розвитку громадянського суспільства в україні в контексті євроінтеграції;
 • Ярослав Кічук. Пріоритетність ґендерного підходу як вимір гуманітаризації вітчизняної освіти;
 • Надія Кічук. Проблематика педагогіки вищої школи у фокусі сучасних ґендерних досліджень;
 • Марина Бірюкова, Світлана Губіна. Ґендерна освіта педагогів: попередні результати проведення каскадних тренінгів у Харківському регіоні;
 • Олена Остапчук. Особливості викладання спецкурсу «Ґендерна педагогіка» для майбутніх соціальних педагогів;
 • Надія Городнова. Ґендерний підхід у формуванні здорового способу життя молоді;
 • Катерина Карпенко. «Сім’я — шлюб — родинні зв’язки» в умовах трансформації публічної та приватної сфер життя суспільства;
 • Марина Кузнецова. Гендерная компетентность учащейся молодёжи Беларуси;
 • Тетяна Щурко. Дискурсы пола и гендера в системе постсоветского среднего образования (case в Беларуси);
 • Мераль Аккент, Ірина Іванова. Моніторинг діяльності відкритого інформаційного обміну з ґендерної тематики: www.genderstudies-ukraine.org;
 • Олена Луценко. Кафедра соціальної педагогіки та ґендерних студій як інновація у системі вищої освіти України;
 • Martha J. Bojko. Addressing gender norms and masculinity to improve the sexual health of young adults in Ukraine;
 • Grażyna E. Kwiatkowska Nieśmiałość i nadzieja na sukces. Badania międzykulturowe studentek polskich i ukraińskich;
 • Dr Ireneusz Siudem. Płeć psychologiczna a akceptacja korupcji;
 • Dr Anna Siudem. Preferowane wartości a podejmowanie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego przez osoby w wieku wczesnej dorosłości;
 • Paulina Kobza. Парад Наречених as the social phenomenon.
 • Секція №1. Паритетна демократія та розвиток громадянського суспільства в Україні: ґендерні аспекти;
 • Секція №2. Феномен ґендера в історії та культурі
 • Секція №3. Ґендерні стереотипи в умовах трансформації українського суспільства;
 • Секція №4. Психологія та педагогіка у фокусі ґендерних досліджень;
 • Секція №5. Ґендерні засади шлюбно-сімейних стосунків.

Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. мат. наук.-практ. конф.,2011 р., м.Київ / М-во освіти та науки, молоді та спорту України; Нац. акад. педагог. наук України; Тернопіл. нац. педагог. ун-т ім. В. Гнатюка; редкол: В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді. - Київ, 2011. - 796 с. 

19 липня 2018
Поширити в Telegram
4496
Завантажити у форматі: PDF (4.8 МБ)
Репліки Спільноти
Реплік ще немає, Ваша репліка може бути першою